Alkuopetus    |    Aivojumppa    |      Karkeamotoriikka    |     Rotaatio    |    Hienomotoriikka   |    Lähteet 

    JÁTÉKOK     |      IMPROVISAATIOT     |      PIANOJUMPPAA      |      RAPORTTI  

 
Alkuopetus


Alkuopetuksen harjoitukset soveltuvat nimensä mukaisesti aivan aloittelijoille. Alkeismotoriikan harjoitusten avulla opetellaan pianonsoiton perusliikkeitä. Alkeistekniikassa opetellaan kaksi tekniikan suuntaa, jotka ovat pystysuora ja vaakasuora kyynärvarren liike sekä erikokoiset ympyrät. Myös pianojumpan alkeisharjoituksissa kättä opetellaan käyttämään ensin kokonaisuutena ja sitten vähitellen eriyttämään liikettä kyynärpäästä, ranteesta ja sormista. Harjoitusten avulla kasvatetaan soittajan havaintomotorisia taitoja ja  kinesteettistä ymmärrystä, joka on luonnollisen soittoliikkeen taustalla.


Hyvän pianonsoittotekniikan perustana on luonteva soittoasento. Sen harjoitteleminen on hyvä aloittaa ensimmäiseltä pianotunnilta. Hyvä soittoasentoasento on tasapainoinen ja aktiivinen ja mahdollistaa tarvittaessa vapaan liikkumisen.  Puuharjoitukset auttavat juuri hyvän soittoasennon rakentamisessa.


Hyvä soittoasento vaatii hyvää asentokontrollia ja tasapainon hallintaa. hyvä tasapaino on pianistille tärkeä. Huono tasapaino saattaa heijastua vaikeuksina soittamisen eri osa-alueilla, kuten sormityöskentelyssä tai nuotinluvussa. Kaikki alkuopetuksen pianojumppaharjoitukset vaikuttavat myös tasapainon hallintaan.


Harjoituksista kannattaa valita pari–kolme tehtäväksi päivittäin, ennen pianoharjoittelua. Näitä päivittäin tehtäviä harjoituksia voi vaihdella ja muunnella tarvittaessa viikottain.

jumppaa.html
aivojumppa.html
 
 

Alkuopetus