Alkuopetus    |    Aivojumppa    |      Karkeamotoriikka    |     Rotaatio    |    Hienomotoriikka   |    Lähteet 

    JÁTÉKOK     |      IMPROVISAATIOT     |      PIANOJUMPPAA      |      RAPORTTI  

 

Pianojumppa


Pianojumppaosiossa esiteltävien harjoitusten tavoitteena on rakentaa oppilaalle kinesteettistä karttaa vahvistamalla hänen kehon ja motoriikan hahmotustaan eli havaintomotorisia taitojaan.


Harjoitukset soveltuvat hyvin pianoharjoittelun tueksi ja esimerkiksi ennen harjoittelua tehtäviksi. Harjoitusten avulla voidaan harjoitella tasapainoa, asennon säilyttämistä, hieno- ja karkeamotorisia taitoja sekä koordinaatiota. Lisäksi ne voivat toimia piristysruiskeena kappaleiden soiton tai harjoittelun välissä. Harjoitukset myös parantavat kehontuntemusta ja keskittymistä.

Alkuopetus

  1. Istuminen

  2. Kehonhahmotus

  3. Alkeismotoriikka


Aivojumppa

Karkeamotoriikka

Rotaatio

HienomotoriikkaMonista harjoituksista on olemassa useampi versio. Tämä siksi, että katsoja näkisi kuinka liike kehittyy, kun kehon hallinta lisääntyy. Liikkeistä tulee vähitellen ”puhtaampia” ja paremmin hallittuja. Pienillä lapsilla liikkeiden karkeamotorisuus korostuu ja kehittyessään liikkeiden hienosäätö paranee.


Eräät hienomotoriset liikkeet ovat jo hyvinkin vaativia, kuten esimerkiksi terssiharjoitus (kristiina terssit); mutta senkin harjoittelemisen voi aloittaa varhaisessa vaiheessa, kunhan sen tekee hitaasti. Vähitellen harjoituksen myötä edistystä tapahtuu ja liike muuttuu sulavammaksi.


Harjoitukset on jaoteltu pianotekniikan eri osa-alueiden mukaan sekä myös sen mukaan, mitkä niistä soveltuvat erityisen hyvin aloittelijoille. Lapset kehittyvät hyvin eri vauhtia ja onkin huomattava, että jotkut oppilaista omaksuvat harjoitukset leikiten ja toisilta menee enemmän aikaa. Tämä on hyvin luonnollista. Kehityseroja ja erilaisia omaksumisvauhteja ei kannata ottaa ennalta määrättyinä. Motorinen kehitys tapahtuu usein pyrähdyksenomaisesti ja välissä on kausia, jolloin kehitys näyttää polkevan paikallaan. Onkin hyvä valita harjoituksista juuri sellaisia, jotka juuri sillä hetkellä tukevat soittoa ja motorisen kehityksen vaihetta mahdollisimman hyvin.


Sormityöskentely on aina ollut soitonopetuksen keskiössä. Tällä sivustolla keskitytään kuitenkin pianonsoiton alkua tukeviin, enimmäkseen karkeamotorisiin harjoituksiin ja sormityöskentelyn nähdään tapahtuvan luonnollisimmin pianotunnilla ja instrumentin kanssa.


Tytöt ja pojat ovat kehityksessään erilaisia. Murrosikään saakka poikien kehitys tulee hieman tyttöjen kehitystä jäljessä ja se näkyy pianonsoitossakin. Pojat ovat usein myös kiinnostuneempia karkeamotorisista toiminnoista. Näistä syistä heidän hienomotoriikkansa kehittyy myöhemmin.


Olen kerännyt harjoituksia useasta eri lähteestä. Nämä lähteet löydät aina kyseisen harjoituksen yhteydestä. Jos varsinaista lähdettä ei ole merkitty harjoitus on traditionaalinen ”trad.” (kuten tyttöjen taputusleikki).


Liikkeet olisi hyvä tehdä aluksi hyvin hitaasti, sillä hitaus vaatii enemmän keskittymistä, hienomotoriikkaa, tasapainoa ja tarkkaa lihastyötä. Toki kannattaa pitää mielessä, että lasten ”hidas” on eri kuin aikuisten, kuten jo videoistakin käy ilmi.


Alkuopetus.html
 
 

Pianojumppa – Johdanto