JÁTÉKOK     |      IMPROVISAATIOT     |      PIANOJUMPPAA      |      RAPORTTI  

 

Improvisaatiot – Johdanto

Tällä sivuston osalla esitellään jo pianonsoiton alkuopetuksessa mahdollista improvisaatiota. Ajatus improvisaatiosta syntyi, kun aloin kehitellä Kurtágilta omaksumaani pedagogiikkaa eteenpäin. Vähitellen syntyi keholähtöinen improvisaatio, joka soveltuu erityisen hyvin pianonsoiton alkuopetukseen. Keholähtöisessä improvisaatiossa käytetään materiaalina mm. ei-perinteisiä soittotapoja, joita ovat siis erilaiset klusterit ja glissandot.


Sivustolla esiintyvissä improvisaatioissa lapset käyttävät materiaalina kaikkea sitä, mitä ovat pianonsoitosta ja musisoinnista siihen mennessä ehtineet omaksua. Materiaalina on siis paljon ei-perinteisiä soittotapoja, kuten klustereita ja glissandoja sekä aivan satunnaisia ääniä. Pedaali on myös käytössä heti alusta saakka. Lapset käyttävät omaksumiaan soittoliikkeitä ja äänimaailmoja luovasti yhdistellen. Improvisaatio on instrumentilla, keholla, tunnelmilla ja tarinoilla leikkimistä.


Improvisaatiot syntyvät usein vuorovaikutuksessa, opettajan tai oppilastoverien kanssa yhteistyössä, yhteisissä soittotilanteissa ja keskusteluissa. Ne voivat syntyä myös kotona harjoitellessa ja soitellessa.


Improvisoinnin lähtökohta voi olla luonnonilmiö, väri, kertomus tai tarina, tapahtuma, ihminen, satuolento tai eläin. Tai musiikki itsessään ilman "ohjelmaa”. Opettajan kannattaa kuunnella oppilaitaan, tarttua heidän omiin kertomuksiinsa ja erityisesti omiin sanoihinsa, koska ne tuovat viestiä oppilaan yksilöllisestä  kokemusmaailmasta.


Usein hyvin jokapäiväiset, konkreettiset aiheet saattavat inspiroida hauskoja improvisaatioita: esimerkiksi iltapäivä Linnanmäellä, uudet talvikengät tai Idols-ohjelma televisiosta. Myöhemmin, kun improvisoinnin idea on sisäistetty pystyvät oppilaat tekemään niitä itsekseen.


Neljä esimerkkikappaleista syntyi sävellys/improvisaatioperiodilla, jossa harjoiteltiin ABA-rakennetta. Mukana projektissa oli pianisti ja pianonsoitonopettaja Karla Suvanto.elsa_hongkong.html