Alkuopetus    |    Aivojumppa    |      Karkeamotoriikka    |     Rotaatio    |    Hienomotoriikka   |    Lähteet 

    JÁTÉKOK     |      IMPROVISAATIOT     |      PIANOJUMPPAA      |      RAPORTTI  

 
Aivojumppa


Aivojumppa (Braingym) on Paul Dennisonin 1970-luvulla kehittämä menetelmä, jolla yksinkertaisten liikkeiden avulla pyritään edistämään aivopuoliskojen välistä yhteistyötä. Aivojumppaharjoitukset jaetaan kolmeen osaan. Nämä ovat kehon keskilinjan liikkeet, pidentävät liikkeet ja energiaharjoitukset.


Erityisesti kehon keskiviivan ylittävät liikkeet sekä kehon molempia puolia käyttävät ristikkäisliikkeet integroivat aivopuoliskot tehokkaasti yhteistyöhön. Keskilinjan ylittäminen on välttämätön taito kaikissa toiminnoissa, joissa tarvitaan kehon kumpaakin puolta. Aivojumpan keskilinjan liikkeet helpottavat normaaliin kehitykseen kuuluvien taitojen kypsymistä ja vahvistavat jo olemassa olevia taitoja. Liikeaivokuoren säännöllinen aktivointi tekee hermoverkoista aiempaa yksityiskohtaisempia, jolloin suoritukset paranevat kaikilla elämänalueilla.


Kahdeksikot ja ristiaskellus ovat perinteisiä aivojumppa-liikkeitä. Matiaksen rytmiharjoitukset ovat omia sovelluksiani pianojumpan periaatteita mukaillen.Alkuopetus.html
Karkeamotoriikka.html
 
 

Aivojumppa