Alkuopetus    |    Aivojumppa    |      Karkeamotoriikka    |     Rotaatio    |    Hienomotoriikka   |    Lähteet 

    JÁTÉKOK     |      IMPROVISAATIOT     |      PIANOJUMPPAA      |      RAPORTTI  

 

Lähteet

  1. Ahonen, T. 1990. Lasten motoriset koordinaatiohäiriöt. Jyväskylän yliopiston julkaisu 78. Jyväskylä.

  2. Birath, B. 1999. Aivojumppa. Oppimista parantavia liikeharjoituksia. Basam Books. Helsinki.

  3. Dennison, P.E., Dennison G.E. 2001. Aivojumppaopas. Suomen kinesiologiayhdistys.

  4. Gát, J. 1980. The technique of piano playing. Collet’s Ltd. London and Wellingborough.

  5. Hannaford, C. 2002. Viisaat liikkeet – aivojumpalla apua oppimiseen. Kehitysvammaliitto Ry. Hakapaino. Helsinki.

  6. Muukka, T. & Shevchenko, G. 2000. Mukavasti musiikin maailmaan. Uusi suomalainen pianonsoiton oppikirja. PaSalusta Ay. Kouvola.

  7. Soinne, S. 2008. Kissa vieköön! Motoriikan hallintaa pianisteille aivojumpan avulla. Opinnäytetyö. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia. Helsinki

hienomotoriikka.html
puu_onni.html