Alkuopetus    |    Aivojumppa    |      Karkeamotoriikka    |     Rotaatio    |    Hienomotoriikka   |    Lähteet 

    JÁTÉKOK     |      IMPROVISAATIOT     |      PIANOJUMPPAA      |      RAPORTTI  

 
Hienomotoriikka


Pianonsoitossa hienomotoriikka tarkoittaa sormien ja ranteen eriytynyttä käyttöä. Sormityöskentelyn avulla tuotetaan viime kädessä pianosta ääni ja sormien avulla myös rakennetaan yhteys koskettimiin.


Hienomotoriset harjoitukset auttavat hahmottamaan sormia yksilöinä ja liikuttamaan niitä eriytyneesti. Siinä esitellään myös ensimmäinen ”pariääniharjoitus” eli terssit, joiden harjoitteleminen kannattaa alkaa heti, kun sormien itsenäisyys on löytynyt.
 

Hienomotoriikka