JÁTÉKOK     |      IMPROVISAATIOT     |      PIANOJUMPPAA      |      RAPORTTI  

Sisällys     |     Tausta    |     Kirjat     |     Notaatio   |     Soittotavat     |     Videot     |     Valokuvat     |     Näkökulmia

 

Játékok-sivuston sisällys

Játékok-sivusto on jaettu seitsemään lukuun.


Tausta

Ensimmäisessä eli Tausta-luvussa esittelen säveltäjä György Kurtágin ja hänen pianomusiikin kokoelmansa Játékok. Ensin esittelen molemmat lyhyesti. Tämän jälkeen käsittelen Játékokin taustavaikuttajia. Kurtágin tarkka elämänkerta löytyy biografia-otsikon alta. Biografia on jaettu kolmeen eri osaan.


Kirjat

Toisessa luvussa esittelen Játékokin kirjat. Ensin esittelen kääntämäni Kurtágin esipuheen Játékokiin. Se valottaa kokoelman taustalla olevia pedagogisia ajatuksia. Sen jälkeen esittelen ensimmäisen kirjan. Siihen perehdyn tarkasti, koska se on avain muihin kirjoihin. Käyn läpi sen rakenteen ja kaikki kappaleet yksityiskohtaisesti. Kuvailen kappaleet, niissä käytetyn notaation ja soittotavat yksityiskohtaisesti sekä poimin esiin ne, jotka soveltuvat ensimmäisiksi kappaleiksi pianonsoitonopiskelun alussa. Tämän jälkeen esittelen lyhyesti muut Játékokin kirjat.


Notaatio

Kolmannessa luvussa paneudun seikkaperäisesti Játékokin notaation erityslaatuisuuteen. Käyn läpi Kurtágin käyttämät erityismerkinnät yksityiskohtaisesti. Näin pyrin vastaamaan kysymykseen, mihin säveltäjä on mahdollisesti pyrkinyt erityisillä merkintätavoillaan.


Soittotavat

Neljännessä luvussa esittelen Játékokin ei-perinteiset soittotavat ja niiden notaatiot. Soittotapoja koskevat erityismerkinnät on linkitetty niitä vastaaviin videoesimerkkeihin.


Näkökulmia

Viidennestä luvusta löytyy Játékokia koskevia kirjoituksiani. Kyseessä olevat kirjoitukset perustuvat omaan kokemukseeni ja ne ovat otteeltaan yleistajuisia. Kirjoituksissa esittelen, minkälaisia mahdollisuuksia Játékok-kokoelman käyttö voi tuoda pianonsoitonopetukseen. Kerron myös omakohtaisen kokemukseni Kurtágista opettajana.


Videot

Kuudenteen lukuun on koottu kaikki Játékok-sivuston videot. Sieltä löytyy kooste Játékokin kappaleita videotallenteina sekä myös kaikki soittotapa-videot. Opinnäytekokonaisuuteeni kuuluu myös konsertti, joka pidettiin Sibelius-Akatemian konserttisarjassa 17.9.2006. Konsertin otsikko oli Juhlat mustilla ja valkeilla koskettimilla -– György Kurtág 80 vuotta. Konserttiproduktiossa testasin Játékok-kokoelman pedagogisia ideoita. Myös tämä konsertti on tallennettu Videot-osastoon. Lisäksi videot-luvun ”linkit”-osastoon on koottu sivuston ulkopuolisia Kurtág- ja Játékok-aiheisia linkkejä.


Valokuvat

Seitsemännestä luvussa on valokuvia edellä mainitun Kurtág-juhlakonsertin harjoituksista. Valokuvaaja on Juha Puhakka.

tausta.html