Alkuopetus    |    Aivojumppa    |      Karkeamotoriikka    |     Rotaatio    |    Hienomotoriikka   |    Lähteet 

    JÁTÉKOK     |      IMPROVISAATIOT     |      PIANOJUMPPAA      |      RAPORTTI  

 
Karkeamotoriikka


Ihmisen karkeamotorinen koordinaatio kehittyy ennen hienomotoriikkaa. Tästä syystä tulisi soittaminenkin aloittaa karkeamotorisilla, koko käsivarren liikkeillä.


Pianonsoitto mielletään usein hienomotoriseksi taidoksi. Kuitenkin soittaja tarvitsee sormien eriytyneen toiminnan lisäksi myös hyvää vartalon hallintaa ja käsitystä siitä, miten käsien eri osat toimivat yhteistyössä. Niin ikään tarvitaan monimuotoisten liikkeiden ketjuttamista. Liikkeitä ketjuttamalla soittaja muodostaa erilaisia liikereittejä, joilla hän operoi koskettimistolla ja esimerkiksi siirtyy paikasta toiseen. Pianonsoitossa käytettävien liikeratojen tarkoitus on mahdollistaa sormien vapaa toiminta. Niiden tarkoitus on myös siirtää käsiä paikasta toiseen, pitää yllä liikkeen jatkuvuutta, säädellä käsivarren painoa sekä hallita voiman käyttöä ja vauhtia.


Luonnollisten liikeratojen harjoittaminen edistää lapsen kokonaisvaltaisen kehonkäytön huomioon ottavaa soittamisen tapaa. Luonnolliset liikeradat syntyvät käsien liikkeiden jatkuvuudesta ja virtaavuudesta ja vaativat oikea-aikaista kykyä rentouttaa lihaksia. Jäykkä käsivarsi estää käsien ja sormien hienomotorista toimintaa.aivojumppa.html
Rotaatio.html
 

 

Karkeamotoriikka