JÁTÉKOK     |      IMPROVISAATIOT     |      PIANOJUMPPAA      |      RAPORTTI  

Sisällys    |    Tausta   |    Kirjat    |    Notaatio   |    Soittotavat    |    Videot    |    Valokuvat    |    Näkökulmia

 

Játékok: Videot – Johdanto

Tälle sivuston osalle on koottu pianokappaleita Játékok-kokoelmasta. Valikoima sisältää soolopianokappaleita, nelikätistä ja kahden pianon musiikkia.


Kappaleiden perässä olevat merkinnät kertovat mistä Játékokin kirjasta kyseinen teos löytyy. Esimerkiksi 15/IV tarkoittaa sivu 15, 4. kirja.


Kappaleiden järjestys perustuu konserttiohjelmaan, ei kirjojen mukaiseen jaotteluun. Kun kappaleet ovat luetteloituna myöhemmillä sivuilla, ne on käytännön syystä jaettu kahteen osaan 1/2 ja 2/2. Numerot eivät siis viittaa Játékokin kirjoihin.


Játékokin erityisten soittotapojen videot on koottuna alla olevaan listaan. Selitykset erilaisille soittotavoille ovat soittotavat -sivulla.


jatekok__kappaleet.html