JÁTÉKOK     |      IMPROVISAATIOT     |      PIANOJUMPPAA      |      RAPORTTI  

Sisällys    |    Tausta   |    Kirjat    |    Notaatio   |    Soittotavat    |    Videot    |    Valokuvat    |    Näkökulmia

 

Játékok: Linkit

Tälle sivulle olen koonnut erilaisia Kurtág- ja Játékok-aiheisia linkkejä.


GYÖRGY KURTÁG LINKKEJÄ:

 1. Enjambing with Kurtág: Lyricism Doesn’t Need Imagery, Only Rhythm

 2. György Kurtág Biography

 3. Hommage à Mihály András: 12 Mikroludien für Streichquartet, Op. 13

 4. György Kurtágs Botschaften Von Peter Bitterli

 5. BMC: Artist’s database: György Kurtág

 6. Biografie György Kurtág

 7. IRCAM: Database: Kurtág

 8. Universal edition: KurtágKURTÁG  YOUTUBESSA:

 1. Quarrel from Játékok

 2. Perpetuum mobile

 3. Hommáge á Mihály András, for String Quartet

 4. Grabstein fur Stephan

 5. Nachtstuck

 6. Sonatina from Arcus tragicus, BWV 106

 7. Eight piano pieces op. 3

 8. Kurtág’s Ghosts part 1 – Marino Formenti

 9. Kurtág’s Ghosts part 2 – Marino Formenti

 10. Kurtág’s Ghosts part 3 – Marino Formenti

 11. Kurtág’s Ghosts part 4 – Marino Formenti

 12. Kurtág’s Ghosts part 5 – Marino Formenti

 13. Kurtág’s Ghosts part 6 – Marino Formenti

 14. Hommage á Schumann – part 1

 15. Hommage á Schumann – part 2


MUUTA

Tämä vie sinut katsomaan pianistikissaa, joka soittaa tyylinmukaisesti ei-perinteisillä soittotavoilla omaa improvisaatiotaan.


 1. Practice Makes Purr-fect


TÄMÄN SIVUSTON JÁTÉKOK-VIDEOT:
jatekok_soittotavat.html
kristiina_flower.html