JÁTÉKOK     |      IMPROVISAATIOT     |      PIANOJUMPPAA      |      RAPORTTI  

Sisällys     |     Tausta    |     Kirjat     |     Notaatio   |     Soittotavat     |     Videot     |     Valokuvat     |     Näkökulmia

 

Salmiakki- eli nyrkkiklusterit

”Salmiakkiklustereita” soitettaessa on kämmen kevyesti nyrkissä ja pianoa soitetaan kevyesti pyöreäksi muotoillulla pikkusormen ja kämmenen ulkosyrjällä. Kyynärpää kulkee mukana kevyesti. Salmiakki-klustereiden soittotapa vaatii soittajalta hyvää käsivarrenpainon hallintaa ja notkeaa liikkumista. Erityisesti näitä klustereita kannattaa harjoitella ensin pianon kannen päällä ja sitten pantomiimina, eli ilman ääntä klaviatuurin pinnalla. (Pianon kannen päällä harjoittelu on muutoinkin erittäin suositeltavaa; se vapauttaa soittajaa keskittymään liikeratoihin ja etsimään näin mahdollisimman vaivatonta tapaa käyttää kehoa.)


Esiintyjä: Mikaela Mitronen

 
silitysrautakl.html
kammenklusterit_2.html