JÁTÉKOK     |      IMPROVISAATIOT     |      PIANOJUMPPAA      |      RAPORTTI  

Sisällys     |     Tausta    |     Kirjat     |     Notaatio   |     Soittotavat     |     Videot     |     Valokuvat     |     Näkökulmia

 

Mykät kämmenklusterit

Mykät klusterit soitetaan mykkänä eli koskettimet painetaan alas ilman ääntä. Tämä soittotapa on käytössä usein yläsävelkappaleiden yhteydessä kaikuefektin luomiseksi.


Esiintyjä: Kristiina Junttu

 
rotatoivat_1.html
mustat_kolmoset.html