JÁTÉKOK     |      IMPROVISAATIOT     |      PIANOJUMPPAA      |      RAPORTTI  

Sisällys     |     Tausta    |     Kirjat     |     Notaatio   |     Soittotavat     |     Videot     |     Valokuvat     |     Näkökulmia

 

Liukuvat klusterit

Liukuvat (glissandoina soitettavat) klusterit soitetaan peräkkäisten klustereiden sarjana, joka siirtyy klusteri klusterilta kohti annettua suuntaa (videossa ensin alaspäin sitten ylöspäin). Samaan aikaan 3. sormi pysyy annetulla mustalla koskettimella, kuin ankkuroiden soinnut kiertyväksi ankku-riäänen ympärille (ankkuriääni on kuvattu vahvistetulla viivalla kyseisen äänen kohdalla sekä tilapäisellä etumerkillä).


Esiintyjä: Kristiina Junttu

 
kyynarvarsiklusterit_1.html
rotatoivat_2.html