JÁTÉKOK     |      IMPROVISAATIOT     |      PIANOJUMPPAA      |      RAPORTTI  

Sisällys     |     Tausta    |     Kirjat     |     Notaatio   |     Soittotavat     |     Videot     |     Valokuvat     |     Näkökulmia

 

Kämmenklusterit 2

Kristiina soittaa kromaattisia kämmenklustereita. Videossa myös oivallinen klustereiden harjoittelutapa: aluksi soitetaan ilman ääntä ja vähitellen syvennetään liikettä niin että ääni syttyy. Harjoittelutavassa etsitään käden oikeaa liikettä, painon kontrollia ja joustavaa soittotapaa.


Kämmenklusterissa kämmen asetetaan rentona klaviatuurin päälle siihen kohtaan, josta klusteri aiotaan soittaa. Käsivarsi ja kämmen tulisi rentouttaa niin, että tuntuma klaviatuuriin olisi mahdollisimman kokonaisvaltainen ja koko kämmen myötäilisi klaviatuurin pintaa mahdollisimman herkästi. Kyynärvarsi ja kyynärpää lepäävät aivan alhaalla ja näin käsi- ja olkavarren lihakset rentoutuvat. Soittamisessa tarvitaan keveä tönäisy käsivarresta, jossa ranne “hengittää” ja käsivarsi joustaa. On tärkeää, että soittaminen tapahtuu klaviatuurin pinnasta, sillä silloin käden painoa on helpompi kontrolloida.


Esiintyjä: Kristiina Junttu

 
nyrkkiklusterit.html
kammenklusterit_1.html