JÁTÉKOK     |      IMPROVISAATIOT     |      PIANOJUMPPAA      |      RAPORTTI  

Sisällys     |     Tausta    |     Kirjat     |     Notaatio   |     Soittotavat     |     Videot     |     Valokuvat     |     Näkökulmia

 

Kämmenklusterit 1

Kämmenklusterissa kämmen asetetaan rentona klaviatuurin päälle siihen kohtaan, josta klusteri aiotaan soittaa. Käsivarsi ja kämmen tulisi rentouttaa niin, että tuntuma klaviatuuriin olisi mahdollisimman kokonaisvaltainen ja koko kämmen myötäilisi klaviatuurin pintaa mahdollisimman herkästi. Kyynärvarsi ja kyynärpää lepäävät aivan alhaalla ja näin käsi- ja olkavarren lihakset rentoutuvat. Soittamisessa tarvitaan keveä tönäisy käsivarresta, jossa ranne “hengittää” ja käsivarsi joustaa. On tärkeää, että soittaminen tapahtuu klaviatuurin pinnasta, sillä silloin käden painoa on helpompi kontrolloida.


Lapsilla kämmenklusterit auttavat löytämään vapaan soittotavan, jossa ei tarvitse pelätä ”väärien äänien” soittamista. Lähtökohta on löytää vapaa liike ja vasta sitten vähitellen lisätään kämmenen kontrollin määrää


Esiintyjä: Mikaela Mitronen

 
kammenklusterit_2.html