JÁTÉKOK     |      IMPROVISAATIOT     |      PIANOJUMPPAA      |      RAPORTTI  

Sisällys     |     Tausta    |     Kirjat     |     Notaatio   |     Soittotavat     |     Videot     |     Valokuvat     |     Näkökulmia

 

Glissando kahden määritellyn äänen välissä alhaalta ylöspäin, alkaen e1-sävelestä  ja päättyen säveleen a2. Glissando alkaa lyhyestä e1 –sävelestä ja päättyy pitkään  a2 säveleen.
Valkoisilla koskettimilla soitettava glissando alhaalta ylöspäin.  Ei tarkkoja alkamis- tai päättymispaikkoja. Vasemmanpuoleinen glissando on pitempi ja oikeanpuoleinen lyhyempi.
Mustilla koskettimilla soitettava glissando. Ei tarkkoja alkamis- tai päättymispaikkoja. Mustilla koskettimilla voi glissandoja soittaa vaihtoehtoisesti sormien rystypuolella, kämmenellä, etusormen reunalla tai peukalolla.

Vasemmanpuoleinen glissando soitetaan ylhäältä alaspäin.

Oikeanpuoleinen glissando soitetaan alhaalta ylöspäin. 

Soittotavat 4


Jos muita ohjeita ei ole annettu, on useimmiten luontevinta soittaa glissandot alhaalta ylös oikealla kädellä ja ylhäältä alas vasemmalla kädellä. Glissandot on mahdollista soittaa myös peukalolla. Glissando-soiton tekniikkaa kannattaa harjoitella ensin ilman ääntä klaviatuurin pinnalla. Tällöin vältytään liialta painamiselta. Vähitellen voi siirtyä harjoittamaan äänen kanssa. Sukkien käyttö sormien suojana on suositeltavaa pitkissä glissando-kappaleissa, kuten esimerkiksi kappaleessa Örökmozgó (talált tárgy) (suom. Ikiliikkuja (löytötavara)) (Játékok: 1A/1 kirja). Tämä säästää soittajan sormia ja kynsinauhoja vahingoittumasta.  Erilaisista glissandojen soittotavoista ei ole olemassa erityismerkintöjä. Kukin soittaja voi etsiä itselleen luontevimman tavan soittaa. Jos tilapäistä etumerkkiä ei ole,  soitetaan glissando valkoisilta koskettimilta. 

 
jatekok_soittotavat_3_klusterit.html
kammenklusterit_1.html