JÁTÉKOK     |      IMPROVISAATIOT     |      PIANOJUMPPAA      |      RAPORTTI  

Sisällys     |     Tausta    |     Kirjat     |     Notaatio   |     Soittotavat     |     Videot     |     Valokuvat     |     Näkökulmia

 

Tarkasti määritellyt klusterit mustilta tai valkoisilta koskettimilta


Soitetaan kaikki mustat tai valkoiset koskettimet kahden tietyn äänen välistä.


Vasemmalla: Soitetaan kaikki mustat koskettimet sävelten fis1 ja dis 2 väliltä (fis, gis, ais, cis ja dis).

Oikealla: Soitetaan kaikki valkoiset koskettimet sävelten g1 ja e2 väliltä (g,a,h,c,d ja e).
Tarkasti määritellyt kromaattiset klusterit


Soitetaan kaikki äänet kahden merkityn äänen väliltä. Klusterin yläpuolella ovat etumerkit tarkoittavat, että kyseessä on kromaattinen klusteri. Klusterin edessä olevat etumerkit määrittävät klusterin ääriääniä.

Vasemmalla:  Soitetaan kaikki äänet väliltä fis1 ja c2 (fis, g, gis, a, ais, h, c). Oikealla:  Soitetaan kaikki äänet väliltä a1 ja cis2 (a, ais, h, c, cis).Tarkasti määritellyt mykät klusterit


Soitetaan painaen koskettimet painetaan äänettömästi alas.

Vasemmalla:  kaikki valkoiset koskettimet väliltä A ja f (a, h, c, d, e, f)

Oikealla: kaikki äänet väliltä A ja f (a, ais, h, c, cis, d, dis, e, f)
Tarkasti määritellyt kyynärvarsi klusterit


Kyynärvarsiklusterit soitetaan nimenmukaisesti kyynärvarrella. Tarkasti määritellyssä kyynärvarsiklusterissa vain ylimmäinen ääni on määritelty. Tämä johtunee siitä, että klusterin laajuus riippuu soittajan käsivarren pituudesta.

Soittotavat 3

Soittotavat 3: Tarkasti määritellyt klusterit


Tarkasti määritellyissä klustereissa on uloimmat äänet määritelty laatikkomaisin nuotein. Tilapäiset etumerkit klustereiden päällä kertovat ovatko kyseessä mustat vai valkoiset koskettimet vai kaikki äänet rajatulta alueelta. Tarkasti määritellyistä klustereista ei ole erillisiä videoita.
 
jatekok_soittotavat_2_klusterit.html
jatekok_soittotavat_4_glissandot.html