JÁTÉKOK     |      IMPROVISAATIOT     |      PIANOJUMPPAA      |      RAPORTTI  

Sisällys     |     Tausta    |     Kirjat     |     Notaatio   |     Soittotavat     |     Videot     |     Valokuvat     |     Näkökulmia

 

Soittotavat 1Satunnaisia yksittäisiä ääniä, joiden korkeus on merkitty suurin piirtein. Viimeinen on kolmen äänen kimppu.

Salmiakin muotoiset nuotit ovat mykkiä ääniä. Koskettimet painetaan alas ilman ääntä. Tämä soittotapa on käytössä usein yläsävelkappaleiden yhteydessä kaikuefektin luomiseksi. Salmiakkikuviot ovat normaalin nuotin kokoisia. Salmiakin muotoisista nuoteista ei ole videoesimerkkiä. Suuri salmiakkikuvio tarkoittaa nyrkillä soitettava klusteria. Katso tarkemmin soittotavat: Klusterit.Soitetaan kämmensyrjällä tai käyttäen sormia kuten rumpukapuloita (kts. kuvat alla). Soitetaan kääntämällä kämmen pystyasentoon. Ranne täytyy pitää suorana ja kämmen pystysuorassa kyynärvarren jatkeena. Kyynärvarsi on samassa linjassa koskettimen kanssa.                    


  


 
jatekok_soittotavat.html
jatekok_soittotavat_2_klusterit.html