JÁTÉKOK     |      IMPROVISAATIOT     |      PIANOJUMPPAA      |      RAPORTTI  

Sisällys     |     Tausta    |     Kirjat     |     Notaatio   |     Soittotavat     |     Videot     |     Valokuvat     |     Näkökulmia

 


Tällä sivustolle on koottu Játékokin ei-perinteiset soittotavat. Soittotavat-sivuilta löydät soittotapojen notaatiot, joista on linkki kyseistä soittotapaa esittävään videoklippiin. Soittotavat on esitelty videon ohella myös sanallisesti. Lisäksi soittotapa-videon yhteydessä on linkki niihin Játékokin kappaleisiin, joissa vastaavaa tekniikka esiintyy. Játékok-kappaleiden kokoelma ei sisällä kaikkia kappaleita kyseisestä kokoelmasta vaan valikoiman.


Játékokin kappaleet ja Játékokin soittotavat on kokonaisuutena koottu Videot-sivullejatekok_erityismerkinnat_3.html
jatekok_soittotavat_1_yksittaiset.html
 
 

Játékok: Soittotavat – Johdanto