JÁTÉKOK     |      IMPROVISAATIOT     |      PIANOJUMPPAA      |      RAPORTTI  

Sisällys     |     Tausta    |     Kirjat     |     Notaatio   |     Soittotavat     |     Videot     |     Valokuvat     |     Näkökulmia

 

Legato

Sama kuin yllä , mutta lisäksi crescendo-diminuendo (voimistuu–hiljenee).

Pieni tempon elävyys aina nuolen osoittamaan suuntaan (ensin hieman eteenpäin, sitten rauhoittuu).

Fraseerauksellinen merkintä, ei välttämättä kosketuksellinen legato, mutta liike sitoo äänet yhteen. 

Pedaalin käyttö:


Con Ped. tarkoittaa hyvin hienovaraista ja rikasta pedaalin käyttöä. Harmonia on soitettava melodian tueksi mutta se ei saa tapahtua fraseerauksen kustannuksella. Pedaalin käyttö lähtee yksinkertaisesta juuri ja juuri kuultavasta kaiku-pedalisoinnista ja muuntuu täyden resonanssin vangitsemiseen. Sointia on jatkuvasti kontrolloitava kuuntelemalla tarkasti. Erityisen huolellisesti on kuunneltava fraasien loput ja katoavat soinnit ja kontrolloitava pedaalia ja vangittava se palvelemaan tarkoitusta (½, 1/4 jne pedaalit). Tämä kaikki on tärkeää vaikka ohjeena lukisi  “sempre con pedal”.


Kappaleet, joissa ei ole pedaalimerkintää täytyy soittaa kaikella herkkyydellä ja luontevuudella ottaen huomioon kaikki edellä mainittu. Vain, jos merkintä on “senza ped.” soitetaan täysin ilman pedaalia.Täydellinen katko pedaalin käytössäLegatopedaali

Erityismerkinnät 3

Kietoutuva kaari liittää elementit yhteen kun ne soitetaan eri käsillä. Merkitä vaikuttaa erityisesti fraseeraukseen ja tarkoitus on soittaa legato myös kädestä toiseen.

jatekok_erityismerkinnat_2.html
jatekok_soittotavat.html