JÁTÉKOK     |      IMPROVISAATIOT     |      PIANOJUMPPAA      |      RAPORTTI  

Sisällys     |     Tausta    |     Kirjat     |     Notaatio   |     Soittotavat     |     Videot     |     Valokuvat     |     Näkökulmia

 


Muut merkit jotka vaikuttavat äänien kestoihin:


Merkit, jotka vaikuttavat äänten ja taukojen kestoihin ovat samoja, mutta niiden merkitys on hieman eri. Eroavaisuus ilmenee äänen keston lyhennyksen ja lyhyen tauon välillä.

                hyvin pitkä fermaatti
   

                äänen keston pidennys        äänen keston lyhennys. Tämä merkki on erityinen Kurtágilla. Merkinnällä on fraseerausta eteenpäin vievä vaikutus

Seuraavassa äänten suhteelliset pituudet, pidemmästä lyhyempään päin:

Viimeiset kaksi nuottia ovat pienempiä kuin normaalikokoiset nuotit. Ne ovat etuheleenomaisia ja hyvin nopeita.Taukojen merkit:
    Hyvin pitkä tauko (fermaatti)

           

                  Pitkä tauko (fermaatti)

                Lyhyt tauko            Tauko tai cesura

Tauon tai pilkun muunnokset:
                        pidempi
                        lyhyempi

    muuttuva epäsäännöllinen


        etuheleen mittainen, hyvin lyhyt


Tilapäiset etumerkit vaikuttavat vain niitä välittömästi seuraaviin ääniin. Jos on kyseessä saman äänen tai soinnun toisto vaikuttaa merkki kaikkiin toistettaviin ääniin, erityisesti jos äänet ovat saman palkin alla. Etumerkit jotka ovat kirjoitettu klusterin eteen päälle tai alle, glissandon yhteyteen tai soinnulle tai sointuryhmälle vaikuttavat kaikkiin ääniin.♮tarkoittaa valkoisia koskettimia ja # tai b mustia koskettimia.


Tavallista isommat etumerkit vaikuttavat kaikkiin etumerkkiä välittömästi seuraaviin ääniin koko viivastolla. Usein tavallista isommat etumerkit esiintyvät klustereiden yhteydessä.jatekok_erityismerkinnat_1.html
jatekok_erityismerkinnat_3.html
 
 

Erityismerkinnät 2