JÁTÉKOK     |      IMPROVISAATIOT     |      PIANOJUMPPAA      |      RAPORTTI  

Sisällys     |     Tausta    |     Kirjat     |     Notaatio   |     Soittotavat     |     Videot     |     Valokuvat     |     Näkökulmia

 

Erityismerkinnät 1

Kestot: Nuottien pituudet


Valkoiset nuotit viittaavat pitempiin aika-arvoihin ja mustat lyhyempiin. Jokaisen nuotin kesto on suhteellinen ja määrittyy suhteessa kappaleen tempoon ja luonteeseen. Kappaleiden sisäistä pulssia on kuunneltava huolella. Useimmiten äänten välinen etäisyys tai karaktäärin muutos määrää kuinka nopeasti äänestä toiseen edetään.
                   

    hyvin pitkä ääni
 

                 

    pitkä ääni    lyhyt ääni

     kuin etuhele
etuheleenomaisesti ryhmänä (yhtenä eleenä) nopeasti ja joissakin tapauksissa myös hyvin melodisesti, eli parlando rubato


kuudestoistaosaryhmä on nopea ja kolmaskymmeneskahdesosaryhmä hyvin nopea, suhteutettuna kuitenkin kappaleen tempoon ja karaktääriin.

 

notaatio.html
jatekok_erityismerkinnat_2.html