JÁTÉKOK     |      IMPROVISAATIOT     |      PIANOJUMPPAA      |      RAPORTTI  

Sisällys     |     Tausta    |     Kirjat     |     Notaatio   |     Soittotavat     |     Videot     |     Valokuvat     |     Näkökulmia

 

Játékok: Tausta – Johdanto

Tausta-luvussa esittelen säveltäjä György Kurtágin ja hänen pianomusiikin kokoelmansa Játékok. Ensin esitellään Kurtág ja Játékok lyhyesti. Sen jälkeen käsittelen Játékokin taustavaikuttajia. Kurtágin tarkka elämänkerta löytyy biografia-otsikon alta. Biografia on jaettu kolmelle erilliselle sivulle.sisallys.html
gyorgy_kurtag_lyhyesti.html