JÁTÉKOK     |      IMPROVISAATIOT     |      PIANOJUMPPAA      |      RAPORTTI  

Sisällys     |     Tausta    |     Kirjat     |     Notaatio   |     Soittotavat     |     Videot     |     Valokuvat     |     Näkökulmia

 

Játékok: Näkökulmia – Johdanto

Näkökulmia-osiosta löytyy Játékokia koskevia kirjoituksiani. Ne perustuvat omaan kokemukseeni Játékokin ja Kurtágin parissa ja ne ovat syntyneet vuosien aikana eri tarkoituksia varten.


Olen opiskellut ja työskennellyt Kurtágin kanssa vuosittain lähes kahdenkymmenen vuoden ajan. Ensimmäinen kirjoitukseni kertoo kokemuksestani Kurtágin oppilaana, ja se on kirjoitettu vuonna 2003.


Toinen kirjoitus on julkaistu vuonna 2005 Finaali-lehdessä, joka on Sibelius-Akatemian tohtoriopiskelijoiden oma julkaisu. Kirjoituksessa esittelen kokonaisvaltaista pianonsoitonopiskelua eli minkälaisia uusia mahdollisuuksia Játékok-kokoelman käyttö voi tuoda perinteiseen pianonsoitonalkuopetukseen.


Kolmas kirjoitus on tohtorintyön raporttini yksi osaluku. Siinä olen tiivistänyt Játékok-kokoelman pedagogiset erityispiirteet seitsemäksi pedagogiseksi periaatteeksi.


Jotkut kirjoituksista sisältävät siis päällekkäisyyttä opinnäytetyöni raportin kanssa.  Olen kuitenkin lähtenyt siitä oletuksesta, etteivät kaikki sivustoon tutustujat ole välttämättä lukeneet raporttia, ainakaan kokonaisuudessaan.
jatekok_5_6_7_kirja.html
kokonaisvaltaista_pianonsoitonopiskelua.html