JÁTÉKOK     |      IMPROVISAATIOT     |      PIANOJUMPPAA      |      RAPORTTI  

Sisällys     |     Tausta    |     Kirjat     |     Notaatio   |     Soittotavat     |     Videot     |     Valokuvat     |     Näkökulmia

 

Játékok lyhyesti

Játékok on pelejä ja leikkejä


Játékok kääntyy siis suomeksi Pelit ja leikit (unkarin kielen sanakirja antaa Játék-sanalle seuraavat merkitykset: leikki, kisa, lelu, [urh] peli, [mus] soitto, näytelmä, leikkiminen ja pelaaminen, sanan päättävä -ok on monikon pääte).


Játékok sisältää tällä hetkellä kahdeksan kirjaa, joissa kaikissa on kymmeniä kappaleita. Kirjat 1–3 ja 5–7 koostuvat pääosin soolopianokappaleista. Osat 4 ja 8 on omistettu yhteissoitolle, ja ne sisältävät sävellyksiä yhdelle pianolle nelikätisesti tai kahdelle pianolle. Kirjat jakaantuvat mielestäni kahteen neljän kirjan sarjaan. Ensimmäisen muodostavat kirjat 1–4 (julkaistu 1979) ja toisen kirjat 5–8 (julkaistu 1997–2003). Tämä jako perustuu siihen, että ensimmäiset sarjan kirjat ovat syntyneet pedagogisista lähtökohdista ja hyvin lyhyen ajan kuluessa. Jälkimmäisen sarjan kirjat ovat vastaavasti syntyneet pidemmän ajanjakson kuluessa ja ovat enemmänkin teoskokoelmia.


Játékok on myös päiväkirjamainen pianomusiikin kokoelma, joka on kirjoitettu kaikenikäisille pianisteille. Kokoelman perusajatuksena on pyrkimys käyttää pianoa kuin se olisi leikkikalu, ja toisaalta myös käyttää koko kehoa soittamiseen. Kurtág käyttääkin Játékokissa perinteisen pianotekstuurin lisäksi ei-perinteisiä tapoja soittaa pianoa. Myös pedaali ja koko koskettimisto ovat käytössä heti ensimmäisestä tutustumisesta soittimeen. Monet kappaleet soveltuvat yhtä hyvin konserttipianistien repertuaariin kuin aloittelevien pianistien ensimmäisiksi kappaleiksi. Näin pedagogisuuden käsite saa teoskokoelmassa aivan uuden ulottuvuuden.Játékokin kappaleiden karaktäärien kirjo sekä sointimaailma ovat hyvin monipuolisia. Suuressa osassa kappaleita Kurtág nostaa etualalle musiikin kehollisen kokemisen, liikkeen ja kosketuksen merkityksellisyyden. Hän yrittää välttää musisoinnin ja oppimisen abstraktia älyllistämistä. Pianonsoittoa lähestytään liikkeen ja kokemisen kautta, kokien ja kokeillen, toisin kuin perinteisemmässä pedagogisessa pianomusiikissa. Játékok antaakin mahdollisuuden soittajalle antautua dialogiin soittimen kanssa. Játékokin kappaleet avaavat soittajalle mahdollisuuden tutustua kehoonsa musiikin kautta ja tutustua musiikkiin kehonsa kautta.


gyorgy_kurtag_lyhyesti.html
jatekok_taustavaikuttajia.html