JÁTÉKOK     |      IMPROVISAATIOT     |      PIANOJUMPPAA      |      RAPORTTI  

Sisällys     |     Tausta    |     Kirjat     |     Notaatio   |     Soittotavat     |     Videot     |     Valokuvat     |     Näkökulmia

 

Játékok: Kirjat – Johdanto


Játékok sisältää tällä hetkellä kahdeksan kirjaa, joissa kaikissa on kymmeniä kappaleita. Kappaleet ovat Kurtágille ominaista sävelkieltä; lyhyitä, aforistisia ja ilmaisuvoimaisia. Kirjat 1–3 ja 5–7 koostuvat pääosin soolopianokappaleista. Osat 4 ja 8 on omistettu yhteissoitolle, sisältäen sävellyksiä yhdelle pianolle nelikätisesti tai kahdelle pianolle.


Kirjat jakaantuvat mielestäni kahteen neljän kirjan sarjaan. Ensimmäisen muodostavat kirjat 1–4 (julkaistu 1979) ja toisen kirjat 5–8 (julkaistu 1997–2003). Tämä jako perustuu siihen, että ensimmäiset sarjan kirjat ovat syntyneet pedagogisesta lähtökohdasta ja hyvin lyhyen ajan sisällä. Jälkimmäisen sarjan kirjat ovat vastaavasti syntyneet pitemmällä aikavälillä ja ovat enemmänkin kappalekokoelmia.


Ensimmäisen kirjan esittelen erityisen tarkasti, koska se toimii ikään kuin avaimena muihin kirjoihin. Käyn läpi ensimmäisen kirjan rakenteen ja kaikki kappaleet. Kappaleista olen poiminut esiin ne, jotka soveltuvat aivan ensimmäisiksi kappaleiksi pianonsoitonopiskelun alussa. Olen merkinnyt ne asteriskilla (*).


Tämän jälkeen esittelen lyhyesti vielä muut Játékokin kirjat (2-8).


Kirjojen sivunumerointi


Játékok kokoelman ensimmäisen kirjan sivut on numeroitu aukeamittain: vasemmanpuoleinen sivu on A-sivu ja oikeanpuoleinen B-sivu. Esimerkiksi ensimmäinen aukeama sisältää sivut IA ja IB. Lisäksi kirjan alkupuolella säveltäjä käyttää aukeamista roomalaisia numeroita ja loppupuolella arabialaisia. Roomalaisia numeroita käytetään siinä osassa kirjaa, jossa esitellään soittotapoja ja harjoituksia. Varsinaisten kappaleiden alkaessa muuttuu sivunumerointi tavallisiksi (arabialaisiksi) numeroiksi, mutta numerointi jatkuu edelleen aukeamittain (esimerkiksi 2A ja 2B).


Muiden kirjojen sivut ovat numeroitu normaalisti, arabialaisin numeroin numero/sivu.


Sivunumeroinnin lisäksi ilmoitan kappaleista puhuessani, mistä kirjasta kyseinen teos löytyy. Kirja ilmoitetaan roomalaisilla numeroilla. Jos siis kysymyksessä on esimerkiksi kappale Preludi ja valssi C:stä ja se sijaitsee ensimmäisen kirjan 1. aukeaman B-sivulla, merkitsen kappaleen tiedot seuraavasti: Preludi ja valssi C:stä (1B/I). Tai jos kyseessä on kappale sivulta 15, kirjasta 3, se merkitään 15/III.jatekok_kirjat.html
jatekok_esipuhe.html