JÁTÉKOK     |      IMPROVISAATIOT     |      PIANOJUMPPAA      |      RAPORTTI  

Sisällys     |     Tausta    |     Kirjat     |     Notaatio   |     Soittotavat     |     Videot     |     Valokuvat     |     Näkökulmia

 

Játékok: Kirjat

Ensin esittelen kääntämäni Kurtágin esipuheen Játékokiin. Se valottaa kokoelman taustalla olevia pedagogisia ajatuksia. Sen jälkeen esittelen ensimmäisen kirjan. Siihen perehdyn yksityiskohtaisesti, koska se on avain muihin kirjoihin. Käyn läpi sen rakenteen ja kaikki kappaleet. Kuvailen kappaleet ja käytetyn notaation ja soittotavat yksityiskohtaisesti. Poimin kappaleista esiin ne, jotka soveltuvat ensimmäisiksi kappaleiksi pianonsoitonopiskelun alussa. Tämän jälkeen esittelen lyhyesti muut Játékokin kirjat.gyorgy_kurtag_biografia_3.html
jatekok_kirjat_johdanto.html