JÁTÉKOK     |      IMPROVISAATIOT     |      PIANOJUMPPAA      |      RAPORTTI  

Sisällys     |     Tausta    |     Kirjat     |     Notaatio   |     Soittotavat     |     Videot     |     Valokuvat     |     Näkökulmia

 

Játékok: Esipuhe

Játékokin esipuhe


Tällä sivulla esittelen esipuheen, jonka Kurtág on kirjoittanut Játékokiin. Esipuhe löytyy kokoelman teosten liitteenä johdantona nuottitekstiä selventävään osuuteen. Olen käännöksessäni pyrkinyt välittämään Kurtágin ajatukset mahdollisimman selkeästi ja säilyttämään omintakeisen kielen, jota hän käyttää.


Esipuhe


Játékok syntyi lasten spontaanista tavasta suhtautua soittamiseen. Heille piano on vielä lelu. He leikkivät pianolla, hyväilevät sitä, tarttuvat siihen ja antavat sormiensa hypellä ja juosta koskettimistolla. He poimivat toisiinsa liittymättömiä ääniä, ja jos tämä herättää heidän musiikilliset vaistonsa, he etsivät tietoisesti harmonioita, jotka löytyvät sattumalta ja toistavat niitä.


Tämä kokoelma ei toimi opettajana, eikä se myöskään ole pelkkä kokoelma kappaleita. Se on mahdollisuus kokeiluun ja kokemiseen, ei varsinaiseen pianonsoiton opetteluun.

Soittaminen on nautinto. Liikkeestä syntyy mielihyvää. Uskalluksesta kasvaa rohkeutta ja huimapäisyyttä. Sen sijaan että haparoiden etsisi oikeita koskettimia ja laskisi rytmejä, täytyy tarpeen vaatiessa olla nopea ja valloittaa koko klaviatuuri heti ensi kohtaamisesta lähtien. Kaikki nämä hieman summittaiset ideat ovat olleet osallisia kokoelman syntyyn.

Soittaminen on vain peliä ja leikkiä. Se vaatii soittajalta paljon vapautta ja aloitekykyä. Kirjoitettuun ei pidä missään tapauksessa suhtautua vakavasti, paitsi että siihen on suhtauduttava erittäin vakavasti, kun on kyse musiikillisesta prosessista sekä äänen ja hiljaisuuden laadusta. Meidän on luotettava nuottikuvaan ja annettava sen vaikuttaa meihin. Graafinen kuva ilmaisee ajallisia suhteita jopa silloin, kun kyseessä on erittäin vapaa teos.

Meidän on pyrittävä soveltamaan kaikki mitä tiedämme vapaasta lausutusta puheesta, kansanmusiikin parlando–rubatosta, gregoriaanisesta kirkkolaulusta ja kaikesta siitä, mitä improvisaatio on tuonut mukanaan musiikkiin.


Tarttukaamme rohkeasti vaativimpiinkin tehtäviin ilman epäonnistumisen pelkoa. Yrittäkäämme  luoda lyhyistä ja pitkistä aika-arvoista jatkuvuutta ja löytää niille kelpo kokonaisuus, iloiten ja nauttien!


(György Kurtág 1973, käännös Kristiina Junttu.)jatekok_kirjat_johdanto.html
jatekok_1_kirja.html