JÁTÉKOK     |      IMPROVISAATIOT     |      PIANOJUMPPAA      |      RAPORTTI  

Sisällys     |     Tausta    |     Kirjat     |     Notaatio   |     Soittotavat     |     Videot     |     Valokuvat     |     Näkökulmia

 

Játékok: Viides, kuudes ja seitsemäs kirja


Viides, kuudes ja seitsemäs kirja sisältävät taiteellisesti merkittäviä kappaleita. Ne osoittavat Kurtágin olevan luomisvoimainen ja alati uudistuva säveltäjä.


Viides ja kuudes kirja ilmestyivät vuonna 1997. Viides kirja sisältää 44 kappaletta. Kolme viimeistä kappaletta muodostavat kokonaisuuden 3 in memoriam. Kirjan kappaleet ovat syntyneet vuosien 1975 ja 1993 välisenä aikana. Kuudes kirja sisältää 43 kappaletta.

Ne ovat puolestaan syntyneet vuosien 1987 ja 1993 välisenä aikana. Seitsemäs kirja on kirjasarjan tuorein. Se ilmestyi vuonna 2003. Siinä on 34 kappaletta, jotka ovat syntyneet vuosien 1994 ja 2002 välisenä aikana.
jatekok_4_ja_8_kirja.html
nakokulmia.html