JÁTÉKOK     |      IMPROVISAATIOT     |      PIANOJUMPPAA      |      RAPORTTI  

Sisällys     |     Tausta    |     Kirjat     |     Notaatio   |     Soittotavat     |     Videot     |     Valokuvat     |     Näkökulmia

 

Játékok: Neljäs ja kahdeksas kirja


Sekä neljäs että kahdeksas kirja on omistettu yhteissoitolle. Molemmat sisältävät ainoastaan nelikätisiä ja kahden pianon kappaleita.


Neljäs kirja on ensimmäisen sarjan (kirjat 1-4) päätös ja taiteellisesti omaa luokkaansa. Kirjassa on miltei mahdotonta nähdä enää pedagogista lähestymistapaa, niin vaativia teokset ovat. Ehkäpä tästä kokoelmasta voi löytää repertuaaria opettajan ja oppilaan yhteismusisointiin.


Neljännessä kirjassa kappaleita on 14, joista kymmenen on nelikätisiä ja neljä kahdelle pianolle.


Nelikätiset pianokappaleet ovat:

 1. Köd-kánon (Sumukaanon)

 2. Dűhos korál (Hurjistunut koraali)

 3. Kéz a kézben (Käsi kädessä)

 4. Harangok ; Hommage à Stravinsky (Kellot ;Kunninosoitus Stravinskylle)

 5. Hommage à Sáry László (Pöttyön pötty) (Kunnianosoitus László Sarylle: Pilkku täplässä)

 6. Hommage à Halmágyi Mihály (Kunnianosoitus Mihály Halmányille

 7. Hommage à Soproni (Kunnianosoitus Sopronille)

 8. Kyrie

 9. Tanulmány a ”Hölderlin”-hez (Harjoitus Hölderliniin)*


Kahden pianon kappaleet ovat:

 1. Sirató (Valituslaulu) *

 2. Verés (Selkäsauna)*

 3. Sarabande

 4. Hommage à Paganini (Kunnianosoitus Paganinille)


Asteriskilla (*) -merkityistä kappaleista on erilainen nelikätinen versio kahdeksannessa kirjassa.


Kurtágille nelikätinen ja kahden pianon musiikki on hyvin lähellä sydäntä. Hän on soittanut vaimonsa kanssa yhdessä vuosikymmeniä. He ovatkin kuin yksi ihminen kun heidät näkee lavalla. Kädet risteilevät klaviatuurin päästä päähän ja musiikillinen ilmaisu on hyvin yhtenäistä ja puhuttelevaa.


Kurtágin nelikätiselle pianomusiikille on tyypillistä, että siinä on luovuttu perinteisestä primo-secondo ajattelusta. Useimmiten soitettava teksti on jaettu siten, että primon vasen käsi ja secondon oikea käsi ovat lomittain. Kamarimusiikillinen tekstuuri on ikään kuin sovitettu neljälle kädelle. Eniten erottuva tai tärkein melodinen taso vaihtelee ja näin tekstuuri usein muistuttaakin enemmän jousikvartetille kuin pianisteille kirjoitettua.Esimerkki 1. Nelikätinen kappale Kéz a kézben (Käsi kädessä) (3/IV). © Editio Musica Budapest. Julkaistu kustantajan luvalla.


Joissakin teoksissa on myös tempollinen ajattelu saanut uuden suunnan. Ajateltakoon vaikkapa kappaletta Kéz a kézben (Kts. Esimerkki yllä). Siinä on eri tempoissa kulkevia asteikkoja ja os-tinatomaisia toistuvia melodianpätkiä. Esitysohjeissa painotetaan, että kaikkien neljän stemman pi-täisi olla itsenäisiä toisistaan, sekä tempollisesti että fraseeraukseltaan.  Lopputulos muodostuu itsenäisesti soivista aiheista. Molemmilla pianisteilla on yksi korkealla oleva ja yksi matalalla oleva stemma. Kaksi alinta, eli pianistien vasemmat kädet, aloittavat vain puolisävelaskeleen päässä toisistaan ja ylimmätkin ovat saman oktaavin alueella.


Soittajat ovat hyvin lähellä toisiaan fyysisesti, miltei sanamukaisesti käsi kädessä. Pianistien vasemmat kädet soittavat asteikkoja, toinen mustilta toinen valkoisilta koskettimilta. He soittavat samasta oktaavista, mutta eivät koskaan kohtaa, eivätkä soita samaa ääntä. Oikeat kädet eivät nekään kohtaa. Ne soittavat melodianomaisia, katkelmallisia pätkiä, ikään kuin ne yrittäisivät muistaa kadotettua melodiaa. Pedaaliohje on Ped. al fine (pedaali alusta loppuun saakka), joten äänet sotkeutuvat toisiinsa ja kuulokuva sisältää paljon yläsävelsointeja. Soittajien asetelma on mielenkiintoinen. Moni perinteinen ratkaisu joutuu siinä uudelleen arvioinnin kohteeksi. Visuaalisesti on hankala hahmottaa, mikä on kenenkin käsi ja kuulokuvakin on varsin hämärretty.


Neljännessä kirjassa on kahden pianon versioita myös useista soolopianokappaleista. Näitä ovat mm:

 1. Sirató(2) 38/III (Valituslaulu 2),

 2. Verés (Selkäsauna) 20/I,

 3. Sarabande 15B/1

 4. Hommage à Paganini (Kunnianosoitus Paganinille) 23/I.


Kahdeksas kirja on toistaiseksi ilmestynyt vasta käsikirjoituskopiona. Se sisältää siis ainoastaan nelikätisiä pianokappaleita, mm. nelikätisiä versioita useista kahden pianon kappaleista. Yhdessä kappaleessa on nelikätisen piano-osuuden lisäksi lauluosuus ad libitum.


 1. Virág az ember (Ihminen on kukka)

 2. Még egy hang a távolban (Vielä yksi ääni kaukaisuudesta)

 3. Respónsorium

 4. Hommage à J.S.Bach (Kunnianosoitus J.S.Bachille)

 5. Sirató (Valituslaulu)

 6. Váslat a Hölderlinhez (Luonnos Hölderliniin)

 7. Veréz-… (Selkäsauna)

 8. Pilinsky Janós. Keringő (Janós Pilinsky. Valssi)

 9. Halk búcsú Székely Endrétöl (Hiljaiset jäähyväiset Endré Székelylle)

 10. Botladozvá (Kompastellen)
jatekok_3_kirja.html
jatekok_5_6_7_kirja.html