JÁTÉKOK     |      IMPROVISAATIOT     |      PIANOJUMPPAA      |      RAPORTTI  

Sisällys     |     Tausta    |     Kirjat     |     Notaatio   |     Soittotavat     |     Videot     |     Valokuvat     |     Näkökulmia

 


Esittelen tällä sivulla kaikki Játékokin 1. kirjan kappaleet. Kappaleiden luokittelu vaikeusasteiden mukaan on miltei mahdotonta, eikä tunnu myöskään tarpeelliselta. Olen kuitenkin poiminut esiin kappaleet, jotka soveltuvat aivan ensimmäisiksi kappaleiksi pianonsoitonopiskelun alussa. Olen merkinnyt ne asteriskilla (*). Nämä kappaleet löytyvät siis kirjan aukeamien vasemmanpuolisilta (A) sivuilta.


*Örökmozgó (talált tárgy)Perpetuum Mobile (objet trouvé) Ikiliikkuja (löytötavara) (1A/I)


Notaatio: Summittainen

Tekniikat: Glissandoja

Haasteet: Vaatii laajojen liikeratojen käyttöä

Muuta: Pedaali koko ajan käytössä, sukkien käyttö suositeltavaa


Ikiliikkujassa sävellysmateriaalina on ainoastaan glissandoja. Kappale rakentuu kolmesta samankaltaisesta jaksosta ja codasta. Nyanssien avulla kappaleesta rakentuu musiikillisesti mielenkiintoinen, eheä kokonaisuus.  Kappaleen toteuttaminen vaatii huolellista kuuntelemista ja kokonaisvaltaista kehon hallintaa. Lähtökohtaisesti oikea käsi soittaa ylöspäiset ja vasen alaspäiset glissandot. Käsien liikkeiden tulisi olla samankaltaisia kuin glissandojen kaarrokset, joustavia ja huolella muotoiltuja. Kappaleen tunnelma assosioituu luonnon ääniin: meren aaltojen kohina, tuulen ääni puiden latvoissa, aina pienestä tuulenvireestä myrskyisään puhuriin saakka. Teos hengittää luonnon rytmiä.Kurtág on säveltänyt Ikiliikkujasta kaksi versiota, joista ensimmäinen on summittaisesti ja jälkimmäinen tarkemmin notatoitu. Toinen versio löytyy ensimmäisen kirjan lopusta, aukeamalta 25. Ensimmäinen soveltuu paremmin glissandosoittoa aloittelevalle soittajalle. Siinä ei ole määritelty tarkasti, missä glissandot kääntyvät, joten kappale ”joustaa” soittajan mukaan. Vaikka kappale on kirjassa ensimmäisenä, suosittelisin soittamaan jonkin muun glissandoja sisältävän kappaleen ensin (esimerkiksi Talált tárgy, 4A/I). Ikiliikkujan jatkuvuus tekee siitä haastavan. Se on mielekäs soittaa sitten, kun kädestä–toiseen-legato ja erilaiset vauhdit ja sävyt ovat hallinnassa. Toisaalta sitä soittamalla oppii edellä mainittuja pianoteknisiä valmiuksia.


*Prelúdium és valcer C-ben Prelude and Waltz in C Preludi ja valssi C (1B/I)


Notaatio: Perinteinen

Tekniikat: Hyppyjä

Haasteet: Vaatii tarkkaa silmää ja laajoja liikeratoja

Muuta: Auttaa hahmottamaan oktaavialoja


Ikiliikkujan pariksi ensimmäiselle aukeamalle on Kurtág valinnut Preludin ja Valssin C. Nimensä mukaisesti se koostuu ainoastaan C-äänistä. Kaikki C:t paitsi aivan ylimmäinen (C5) ovat käytössä. Kappaleen keskipiste on keski-C. Kappale määrittyy hyvin symmetrisesti suhteessa siihen. Tämä on tehokas kappale opeteltaessa hallitsemaan klaviatuurin muotoa ja hahmotettaessa sen selkeyttä ja symmetriaa.


Sijoittamalla Ikiliikkuja ja Preludi ja Valssi C vierekkäin tulee säveltäjä rinnastaneeksi kaksi teknistä asiaa: glissandot ja hypyt. Tämä on mielestäni hieno oivallus: käsivarsi toimii molemmissa kappaleissa samalla tavalla. Ainoa ero on, että glissandoissa paino liukuu klaviatuurilla ja hypyissä se siirretään suoraan uuteen paikkaan. Liikerata on molemmissa liikkeissä perustaltaan sama. Molemmissa kappaleissa on olennaista se, että arvioidaan tarkoin matka jonka käsi liikkuu. Ylimpään ääneen valmistaudutaan huolella käyttäen koko käsivartta vipuna.


*Tenyeres (1) Palm Stroke (1)Kämmenillä (1) (2A/I)


Notaatio: Summittainen

Tekniikat: Klustereita

Haasteet: Vaatii nopeutta käden ristiin viennissä

Muuta: Paljon erilaisia taukoja. Ajoitukset tärkeitä.


Kämmenillä on kappale, jossa on kämmenklustereita sekä kaksi tarkasti määriteltyä klusteria, jotka voi soittaa joko sormilla tai kämmenillä. Tunnelma on kiihkeä. Kappale soveltuu myös aivan vasta-alkajille.


*Tenyeres (2) Palm Stroke (2) Kämmenillä (2) (2A/I)


Notaatio: Summittainen

Tekniikat: Klustereita ja nyrkki-tremolo, jonka voi soittaa myös klusteri-tremolona

Haasteet: Käsien ristiinvientiä

Muuta: Nyrkki-tremolo kannattaa soittaa kämmenillä


Kämmenillä (2) on leikkisä kämmenklusterikappale. Kämmenklusterit pomppivat iloisesti toistensa yli, ja koko klaviatuuri on käytössä. Pianistisesti haastavaa on soittaa käsien ristiin viennit ketterästi ja säilyttää liikkeen keveys hypyissä. Lopun nyrkki-klusteri-tremolon saa säveltäjän mestarikurssilla antaman ohjeen mukaan soittaa vaihtoehtoisesti kämmenillä. Kämmenillä soitettava tremolo säilyy paremmin kevyenä ja loisteliaana. Tämän kappaleen yhteydessä suosittelen soitettavaksi kämmenklusteriharjoituksia ensimmäisen kirjan aukeamalta IV A.Melléütni szabad (1) Wrong Notes Allowed (1) Väärät äänet sallittuja (1) (2B/I)


Notaatio: Tarkasti määritellyt säveltasot, ajallisesti vapaa

Tekniikat: Nopeita, tarkkoja hyppyjä

Haasteet: Vaatii tarkkaa silmän ja käden yhteistyötä

Muuta: Soitetaan suurelta osin mustilla koskettimilla. Miltei yksiääninen kappale, haastava


Väärät äänet sallittuja on edellisen kappaleen (Tenyeres 1) tarkasti notatoitu versio, jossa nimenmukaisesti väärät äänet ovat sallittuja. Ajallinen notaatio on täysin sama kuin klusteriversiossa. Klustereiden sijaan Kurtág käyttää yksittäisiä säveltasoja siten, että yhden eleen äänet ovat samoja mutta eri oktaavialoista. Kappale opettaa ketteryyttä sekä käden ja silmän yhteistyötä.Melléütni szabad (2) Wrong Notes Allowed (2) Väärät äänet sallittuja (2) (2B/I)


Notaatio: Tarkasti määritellyt säveltasot, ajallisesti vapaa

Tekniikat: Hyppyjä ja tremolo

Haasteet: Vaatii nopeita käsien ristiin vientejä ja hyvää silmän ja käden yhteistyötä

Muuta: Miltei yksiääninen kappale


Väärät äänet sallittuja (2) on edellisen kappaleen Tenyeres (2) tarkasti notatoitu versio. Materiaalina siinä on pieniä sekunteja. Kappaleessa kädet soittavat vuorotellen, kuin kiusoitellen.


*Virág az ember…(1a) Flowers We Are, Frail Flowers…(1a)

Ihminen on kukka…(1a) (3A/I)


Notaatio: Summittainen

Tekniikat: Klustereita

Haasteet: Hyvin hiljainen ja hauras

Muuta: Pedaali


Ihminen on kukka…(1a) on kirjan mottokappale klusteriversiona, herkkä ja hauras kuin kukka, joka kuihtuu. Esitysmerkintänä on pppp (äärimmäisen hiljaa) ja alaviitteenä ”tuskin koskettimia koskettaen”. 1a on kämmenillä soitettava versio, jossa voi kuulla kaikki klusterin sisältämät soinnut, intervallit ja värit. Kämmenklusterien soittaminen venyttää ajan kokemusta. Niiden soittaminen vie paljon aikaa, jos kuuntelee tarkasti myös klustereiden väliset tapahtumat. Ajan venyminen tulee sallia, jotta lopputulos olisi kvaliteetiltaan ja karaktääriltään puhutteleva. Aika ja etäisyydet tuntuvat muuttavan muotoaan, kun soitetaan klustereita.


*Pötyögtetős Dot Stumming Rämpyttelyä (3A/I)


Notaatio: Summittainen

Tekniikat: Yksiääninen

Muuta: Yksiäänisiä summittaisia staccatoja


Rämpyttelyä on tarkoitus soittaa vain yhdellä sormella. Äänet ovat summittaisesti määriteltyjä, joten suunnat ovat tärkeitä, eivät tarkat äänet. Ilmaisullinen oikullisuus tekee kappaleesta riemastuttavan. Siinä voi pohtia eleiden suhteita toisiinsa ja leikitellä sekä kesuuroilla että etenemisen ja pysähtelyn oikullisuudella. Ja voi päättää, että soittaa joka kerta eri lailla ja eri äänillä. Vapaus tuo mukanaan paljon vaihtoehtoja.


*Virág az ember…(1b) Flowers We Are, Frail Flowers…(1b) Ihminen on kukka…(1b) (3B/I)


Notaatio: Tarkasti määritellyt säveltasot, ajallisesti vapaa

Tekniikat: Yksiääninen

Haasteet: Vaatii huolellista melodian etäisyyksien tarkkailemista

Muuta: Pedaali


Ihminen on kukka…(1b) on kirjan varsinainen motto-kappale ja soveltuu kaikille soittajille. Se koostuu ainoastaan seitsemästä äänestä. Hauraudesta nousee kauneutta ja yksinkertaisuutta. Teoksessa on maagista voimaa. Pedaalin avulla melodiasta kasvaa harmonia.…a csillag is virág… …flowers also the stars…...myös tähti on kukka… (3B/I)


Notaatio: Tarkasti määritellyt säveltasot, ajallisesti vapaa

Tekniikat: Yksiääninen

Haasteet: Paljon isoja intervalleja

Muuta: Pedaali


..myös tähti ovat kukka… on monitasoinen kappale, joka on äärimmäisen herkkä ja soinniltaan kuulas ja kirkas. Kappale koostuu laskevasta kromaattisesta asteikosta. Sen äänet on ripoteltu sinne tänne klaviatuurilla. Kädet vaeltavat ristiin rastiin. Musiikki soi kahdessa tasossa. Siitä voi erotella melodiaäänet ja etuheleet, ns. tähtiäänet. Molemmilla on oma linjansa. Kappaleen alkupuolen vasen käsi soittaa melodiaääniä ja oikea etuheleitä. Puolivälissä kappaletta käsien roolit vaihtuvat. Säveltäjä suosittelee pitkää pedaalia alusta loppuun.


Tölcsérjáték (1) Out and In (1) Tötteröleikki (1) (3B/I)


Notaatio: Tarkasti määritellyt säveltasot, ajallisesti vapaa

Tekniikat: Legato ja staccato –soittoa

Haasteet: Kädet hyvin lähellä toisiaan

Muuta: Symmetria


Tötteröleikki (1) on kyseisen teoskategorian ensimmäinen. Kappale muodostuu yhdestä kahdeksan tahdin fraasista, joka avautuu ensimmäiset neljä tahtia ja sulkeutuu loput neljä. Siinä soitetaan vain valkoisilla koskettimilla. Se avautuu etääntyen keski-C:stä symmetrisesti vuoroin ylös, vuoroin alas. Sulkeutuminen tapahtuu suhteessa a:han, mutta päinvastaiseen suuntaan, leikitellen ja eksyttäen. Kappale toistetaan aina uudestaan ilman loppua, da capo senza fine.


*Talált tárgy(2) Objet trouvé (2) Löytötavara (2) (4A/I)


Notaatio: Pääosin summittainen, yksi määritelty säveltaso

Tekniikat: Glissandoja ja yksinäisiä pitkiä ääniä

Haasteet: Hitaat ja hiljaiset glissandot

Muuta: Pedaali


Löytötavara on kappale, jota suosittelen kaikille soittajille, erityisesti aivan pienimmille.  Siinä on kaksi elementtiä: herkät, hitaat ja uneliaat glissandot sekä kuin vesipisaroina veden kalvoon putoavat fis-äänet. Kappale on herkkä ja hauras, yksinkertaisuudessaan nerokas. Eräs pieni soittaja kertoi kappaleen kuvaavan aikaa, jolloin hän ei ollut vielä syntynyt.


Könyökös ElbowsKyynärpäät (4A/I)


Notaatio: Summittainen

Tekniikat: Kyynärvarsiklustereita

Haasteet: Käsivarren painon hallinta

Muuta: Kaksoisklustereita


Kyynärpäät on ainoastaan kyynärvarsiklustereita sisältävä kappale. Rytminen ja musiikillinen rakenne on sama kuin kappaleessa Tenyeres (1). Pilkut rytmittävät kysymys- ja vastausmuotoa. Kesuurojen mitoituksissa kannattaa välttää samankaltaisuuksia, näin musiikillinen ajatus pysyy tuoreena ja elävänä. Klusterin laajuus on suorassa yhteydessä soittajan käden kokoon. Tärkeää on artikuloida huolellisesti ja soittaa kevyesti.


Hommage à Verdi Kunniaosoitus Verdille (4B/I)


Nelikätinen kappale


Notaatio: Tarkasti määritellyt säveltasot, ajallisesti vapaa

Tekniikat: Yksiäänistä melodiaa jaettuna käsille

Haasteet: Käsien ristiinvientiä, vaatii notkeutta

Muuta: Nelikätinen, pedaali käytössä, molemmilla soittajilla oma tempo


Kunniaosoitus Verdille on nelikätinen pianokappale, jonka sopra-osuus on mahdollista soittaa myös itsenäisenä kappaleena. Sopra on sovitus Verdin sopraanoaariasta Caro nome che il mio cor. Se leikittelee oktaavialoilla ja vaatii soittajalta notkeutta ja tarkkuutta hypyissä. Melodia kannattaa harjoitella ensin yhden oktaavin alueelle siirrettynä. Näin soittaja oppii mieltämään sen. Secondo-osuus on ajankäytöllisesti verrattain vapaa. Tarkoitus onkin, että soittajat eivät kohtaa, jos vain mahdollista, vaan soittavat omaa osuuttaan riippumatta toisesta. Myös tempojen tulisi olla erilaiset. Kokonaisuus muodostuu siis kahdesta toisistaan riippumattomasta stemmasta. Soittajien olisi kuitenkin välttämätöntä reagoida toisiinsa jotenkin.


*Sétálós Walking Kävelevä (5A/I)


Notaatio: Summittainen, kolme tarkasti määriteltyjä säveltasoa

Tekniikat: Klustereita, yksiäänisiä motiiveita

Haasteet: Soveltuu kaikille

Muuta: Voi soittaa seisaallaan


Kävelevä on lasten suosikkikappale, joka soveltuu kaikentasoisille soittajille. Pianosta pitää pystyä tunnistamaan ja löytämään tietyt kolme säveltasoa. Näiden äänten lisäksi soitetaan klustereita. Kurtág on antanut erityisohjeen tälle ja sitä seuraaville kappaleille: Totyogós (Tepasteleva), Unottan (Kyllästynyt) ja Butáskodjunk együtt (Hullutellaan yhdessä)


Kurtág sanoo kappaleiden alaviitteessä seuraavaa: Nämä kappaleet on sävelletty pienille lapsille, jotka eivät useinkaan ylety soittamaan klaviatuurin päästä päähän. Tästä syystä he voivat soittaa seisoen tai/ja kävellen hassulla, humoristisella tyylillä. (..myös aikuiset voivat soittaa tähän tyyliin …) (Kurtág 1973, suom. kirjoittajan)


Cé-k éji dala C’s Night Song C-äänien yölaulu (5B/I)


Notaatio: Tarkasti määritellyt säveltasot, tarkka poljento

Tekniikat: Kaksiääninen

Haasteet: Soveltuu kaikille

Muuta: Kannattaa ajatella selvästi alla breve (2/2)


C-äänien yölaulusta on kaksi versiota (a ja b). Ne vaeltavat tahtilajissa alla breve 2/2. Vaikka rytminen notaatio vaikuttaa ensi silmäyksellä summittaiselta, tulkitsisin fermaatin ilman pistettä neljäsosatauoksi ja mustat nuotit neljäsosanuoteiksi. b-versio on C-laulun fis-äänillä kulkeva veli, jossa käsien roolit ovat vaihtuneet. Tästä voisi saada inspiraation soittaa laulu kaikilla säveltasoilla, jatkuvasti käsien rooleja muunnellen. Soittavia sormia voi myös vaihdella tai soittaa vaikka kämmensyrjillä, käyttäen kättä kuin rumpukapulaa.


Kis korálLittle Chorale Pieni koraali (5B/I)


Notaatio: Perinteinen

Tekniikat: Akordeja

Haasteet: Soveltuu kaikille, kvintin laajuinen ote laajin

Muuta: Pedaali


Pieni koraali on pieni ja helppo koraali, jonka soinnut etenevät tasaisina, rauhallisina askelina. Se sopii myös pienikätiselle soittajalle. Suurin laajuus on kvintti. Tällöin kaikki sormet ovat käytössä samanaikaisesti. Kappale jakautuu kahtia siten, että alkupuoli on valkoisilla koskettimilla ja loppupuoli miltei kokonaan mustilla.


*Totyogós Toddling Tepasteleva (6A/I)


Notaatio: Pääosin summittainen, kuusi tarkasti määriteltyä säveltasoa

Tekniikat: Kämmen- ja kyynärvarsiklustereita, tarkasti määriteltyjä yksiäänisiä motiiveja

Haasteet: Soveltuu kaikille

Muuta: Voi soittaa seisaaltaan


Tepasteleva on pienten soittajien kappale, jossa klaviatuurista täytyy löytää kuusi tiettyä säveltasoa. Niiden lisäksi kappaleessa on klustereita, kämmenillä ja kyynärvarsilla soitettuina. Kappaleen ambitus on laaja. Siinä siirrytään vauhdikkaasti klaviatuurin ääripäästä toiseen. Pienet soittajat voivat soittaa seisaaltaan. Musiikki kompastelee, putoaa takapuolelleen, yrittää hyppiä, keikahtelee ja nousee jaloilleen.


Dülöngélve Staggering Kompuroiva (6B/I)


Notaatio: Perinteinen

Tekniikat: Kaksiääninen, perinteistä pianonsoittotekniikkaa

Haasteet: Soveltuu kaikille, legatosoittoa

Muuta: Kaksi versiota, ensimmäinen kaksi-, toinen nelikätinen


Kompuroiva on kansanlaulunomainen kappale, josta on olemassa (samalla sivulla) sekä yhden soittajan että nelikätinen versio. Kappale on parlando–rubato-musiikkia ja hyvin laulava. Tahtien ensimmäiset iskut ovat painokkaita. Jos ne ottaa huomioon fraseerauksessa, muotoutuvat fraasien painopisteet kuin itsestään. Nelikätisessä versiossa primo soittaa sooloversion melodiaa ja secondo vasemman käden osuutta oktaaveissa.


*Unottan Bored Kyllästynyt  (7A/I)


Notaatio: Pääosin summittainen, yksi tarkasti määritelty sointu

Tekniikat: Glissandoja, kämmen- ja kyynärvarsiklustereita, akordi

Haasteet: Soveltuu kaikille, duuriakordi molemmilla käsillä yhtä aikaa

Muuta: Teatraalista esittämistä vaativa kappale, pehmolelulla soitettavat glissandot


Kyllästynyt on teatraalinen kappale, joka edellyttää esiintyjältä rohkeaa näyttämöllistä heittäytymistä. Soittaja on kyllästynyt kaikkeen: soittamiseen, olemiseen, maailmaan ja ihmisiin. Laiskasti hän kävelee pianon vierustaa ja soittaa koskettimiston ohi mennessään neljä satunnaista säveltä. Palatessaan soittaa glissandoa mustilta koskettimilta ilman ääntä ja tulee samalla tönäisseeksi soimaan myös kolme satunnaista säveltä. Kolmannella ohikävelyllään hän soittaa glissandon valkoisilta koskettimilta joko jollain esineellä, esimerkiksi pehmolelulla, tai kädellä. Glissando sisältää yhden keskeytyksen, käsi nostetaan ylös ja lasketaan alas. Saman tien kuljeskelu jatkuu. Viimein soittaja, edelleen kyllästyneenä, laahustaa ajatuksissaan kohti soitinta ja kuin yhtäkkisen kohtauksen saaneena hyökkää raivoissaan sen ääreen. Hän soittaa kyynärvarsiklusterin fortissimossa ja kaksi hurjistunutta kämmenklusteria. Hän odottaa, ja kappale loppuu kahteen päällekkäiseen duurisointuun (F- ja G-duurisointuihin), jotka toistetaan kuusi kertaa. Kappale soveltuu erityisesti murrosikäisille, koska se vaatii esittäjältä rohkeutta ja heittäytymistä.


*Ringató Rocking Keinunta  (7A/I)


Notaatio: Tarkasti määritellyt säveltasot, ajallisesti vapaa

Tekniikat: Perinteistä pianonsoittoa

Haasteet: Soveltuu kaikille

Muuta: Paljon taukoja


Keinunta on kansanlaulu, jossa on kolme säkeistöä. Ensimmäisessä säkeistössä esitellään vain oikean käden melodia. Melodia on hieman katkelmallinen, ikään se palautuisi mieleen vain osaksi. Toisessa säkeistössä vasen käsi tulee mukaan täydentämään melodian puuttuvia ääniä ja värittämään sitä oktaavikaksinnuksilla. Kolmannessa säkeistössä vasen käsi soittaa vuorostaan melodian, jota oikea täydentää. Oikean osuus värittää melodiaa vaeltamalla useaan kerran ristiin vasemman käden yli ja takaisin. Kappale on ”soitinnettu” upeasti.


Hommage à Bartók Kunnianosoitus Bartokille(7A/I)


Notaatio: Perinteinen

Tekniikat: Perinteinen

Haasteet: Vaihtuvia tahtilajeja

Muuta: Voi soittaa kämmensyrjillä tai käyttämällä sormia rumpukapuloiden tavoin


Kunnianosoitus Bartókille on Bartók-tyylinen, rytmikäs kappale, joka on poikkeuksellisesti kirjoitettu perinteisellä notaatiolla. Kappale on yksiääninen, ja se jakaantuu soitettavaksi molemmille käsille. Se voidaan soittaa kämmensyrjillä. Kappaleen fraseeraus toteutuu tahtiviivojen mukaan. Paino on aina tahdin ensimmäisellä iskulla. Jäntevä iskutus ja 1/8 -ryhmien vaihtelu tekevät kappaleesta ilmeikkään.


*Butáskodjunk együttLet’s be silly Hullutellaan yhdessä (8A/I)


Notaatio: Summittainen

Tekniikat: Glissandoja ja kämmenklustereita

Haasteet: Soveltuu kaikille

Muuta: Voi soittaa sukat kädessä


Hullutellaan yhdessä on hauska kappale, joka soveltuu kaikenikäisille ja -kokoisille. Siinä soitetaan glissandoja ja pomppivia kämmenklustereita. Eleet voi muotoilla siten, että leikittelee kysymyksillä ja vastauksilla. Tauot ovat tärkeitä, ja niiden rytmitys luo kappaleen jännitteen. Siksi onkin tärkeää, että ne ovat aina erilaisia.


*(néma tenyerek) (silent palms) (mykät kämmenet) (8A/I)


Notaatio: Summittainen

Tekniikat: Soivia ja mykkiä kämmenklustereita

Haasteet: Soveltuu kaikille

Muuta: Paljon taukoja


Mykät kämmenet leikittelee yläsävelsoinneilla. Tämä tapahtuu siten, että toinen käsi painaa klusterin mykkänä alas ja toinen soittaa normaalisti. Tämä saattaa mykkien klustereiden kielet värähtelemään ns. myötävärähtelyilmiön avulla. Muodostuu toinen soiva maailma, joka soi varsinaisten soittotapahtumien ollessa tauolla. Kappaleen materiaali koostuu siis ainoastaan klustereista. Kädet menevät ristiin useasti. Tämä kappale sopii myös hyvin nuorille soittajille.


Felhangjáték (1) Playing with Overtones (1) Yläsävelleikki (1) (8A/I)


Notaatio: Tarkasti määritellyt säveltasot, ajallisesti vapaa

Tekniikat: Perinteistä pianonsoittoa, mykkiä sointuja

Haasteet: Isoja hyppyjä, käden ristiin vientiä, sointuja murrettuina

Muuta: Tempo joustaa


Yläsävelleikki (1) on ensimmäinen tästä teoskategoriasta. Kappale koostuu mykistä äänistä ja fragmentaarisista, normaalisti soitettavista eleistä, jotka soitetaan eri puolilta klaviatuuria. Eleet koostuvat murretuista kolmisoinnuista ja yksittäisistä äänistä. Eleiden välissä soivat mykkien sointujen resonanssit. Kappale avaa korvia kuuntelemaan etäisyyksiä ja tunnistamaan sointeja, jotka syntyvät, kun kielet saattavat toinen toisensa värähtelemään myötävärähtelyilmiön avulla.


Hangfogyatkozás Sound Eclipse Äänenpimennys (8B/I)


Notaatio: Tarkasti määritellyt säveltasot, ajallisesti vapaa

Tekniikat: Perinteistä pianonsoittoa, vuorokäsitekniikkaa

Haasteet: Ryhmien laskemista, soitettavaa koko klaviatuurin alueella, paljon mustilla koskettimilla

Muuta: Paljon erilaisia taukoja


Äänenpimennys-kappaleessa on suuruutta ja sankarillisuutta. Siinä soitetaan repetitioita, jotka jakaantuvat vuorokäsin soitettaviksi. Tempo on rauhallinen, esitysmerkintänä alla breve. Lähinnä tavoitellaan näyttävää, suurta ja vapaata sointia.


(hangzat-kereső) (detecting chords) (sointu-etsivät) (8B/I)


Notaatio: Perinteinen

Tekniikat: Akordeja

Haasteet: Soveltuu kaikille, septimi laajin ote

Muuta: Rauhallinen, hidas


Sointu-etsivät on koraalikappale, jossa on jännittäviä sointuja. Soinnut soitetaan samalta säveltasolta, ja ne muuntuvat vähitellen toisenlaisiksi. Koraali on tunnelmaltaan kohtalokas. Sointuja kannattaa vertailla toisiinsa, sillä näin jokaiselle löytyy ominainen väri.


*A nyuszi és a róka The Bunny and the Fox Pupu ja kettu (9A/I)


Notaatio: Summittainen

Tekniikat: Kämmenklustereita, liukuvia klusteriketjuja

Haasteet: Soveltuu kaikille, erityisesti pienille

Muuta: Voi soittaa seisaaltaan


Pupu ja kettu-kappaleen Kurtág on kirjoittanut yhteistyössä 6-vuotiaan Krisztina Takácsin kanssa. Se soveltuu aivan pienimpienkin soitettavaksi, koska se koostuu ainoastaan klustereista.


Alussa vasen käsi hiipii ’kettuna’ mustilla koskettimilla. Se pysähtyy ja katselee ympärilleen (liukuvat klusteriketjut). Sitten oikea käsi pomppii ’pupuna’ ylhäältä alas, pysähtyy myös ja katselee ympärilleen (taas liukuvat klusteriketjut). Yhtäkkiä kettu säntää pupun perään, mutta samassa paikalle ilmestyy metsästäjä, joka nostaa aseensa ja ampuu…


Legato (9B/I)


Notaatio: Tarkasti määritellyt säveltasot, ajallisesti vapaa

Tekniikat: Perinteistä pianonsoittoa

Haasteet: Polyfonista, poljento kansanmusiikista

Muuta: Kaksi versiota


Legato on kansanlaulunomainen kappale. Siinä Kurtág käyttää tyypillistä kansanlaulumaista painotusta pitkä-lyhyt-pitkä ja lyhyt-pitkä-lyhyt tai lyhyemmin pitkä-lyhyt ja lyhyt-pitkä. Kunkin näistä täytyy säilyttää tunnistettavuutensa soitettaessa. Kurtág käyttää notaatiota, jossa määritellään vain kestot lyhyt ja pitkä. Sen lisäksi hän lisää ääniin fermaatteja ilmaisemaan fraasin agogisia muutoksia. Kappaleen kudos syntyy molempien käsien polyfonisesta tekstuurista. Teoksesta on kaksi versiota, a ja b. b-version ensimmäinen puolisko on sama kuin a-versio kokonaisuudessaan, ilman kertausta. Kappaleen jatkuessa tekstuuri pysyy aivan samana ja kädet vaihtavat paikkaa. Oikea käsi siis soittaa vasemman osuuden ja päinvastoin. Tämä osuuksien vaihtaminen ja käsijakojen uudelleen sovittaminen on hyvin tyypillistä Kurtágin musiikissa. Se on värien takia olennainen muutos ja myös pedagogisesti erinomainen ajatus. Ruumiin keskiviiva tulee ylitettyä alusta alkaen moneen kertaan, ja näin syntyy aivan itsestään hyödyllistä aivojumppaa.


Keringő (1) Waltz (1)Valssi (1) (10A/I)


Notaatio: Perinteinen, kirjoitettu kolmelle viivastolle

Tekniikat: Tarkasti määriteltyjä glissandoja

Haasteet: Vaatii klaviatuurin hahmottamista ja hyvää käden ja silmän yhteistyötä

Muuta: Pedaali


Valssissa (1) melodiaäänten välit liu’utaan glissandoilla. Teknisesti kappale on jo varsin haastava, vaatien kehittynyttä ja tarkkaa glissando-tekniikkaa. Melodiaäänet ovat kaukana toisistaan. Kappale opettaa arvioimaan huolellisesti äänten välit. Tämä on tarpeellinen taito kaikissa melodiankuljetuksissa. Kappale on hauska. Siinä harmoniat on piilotettu mutta hyvin kuultavissa.


A kő-béka lassan ment…A Stone-Frog Crawled Along… Kivisammakko ryömii hitaasti (10A/I)


Notaatio: Tarkasti määriteltyjä klustereita. Ajallisesti vapaa

Tekniikat: Tarkasti määriteltyjä kyynärvarsi- ja kämmenklustereita

Haasteet: Vaatii hyvää keskivartalon hallintaa

Muuta: Pedaali


Kivisammakko ryömii hitaasti on kappale, jossa klusterit liikkuvat hitaasti ja hyvin hiljaisessa nyanssissa koko klaviatuurin alueella. Kämmenet ja kyynärvarret matelevat pitkin koskettimia.


Vöröspecsenye Hot Cockles Sokkoleikki (10B/I)


Notaatio: Perinteinen

Tekniikat: Perinteistä pianonsoittoa, akordeja

Haasteet: Soveltuu säveltasot tunteville, kolmisointuja yhtä aikaa molemmilla käsillä

Muuta: Taukoja


Sokkoleikki on yksirivinen, rytmikäs kappale. Se lähtee liikkeelle yksiäänisenä. Jokaisella iskulla edelliseen ääneen liittyy yksi uusi, ja vähitellen niistä kasvaa sointu. Taukojen mukaan tulo luo lisää rytmistä jännitettä.


Virág az ember… (2)Flowers we are… (2) Ihminen on kukka... (2) (10B/I)


Notaatio: Tarkasti määritellyt säveltasot, ajallisesti vapaa

Tekniikat: Perinteistä pianonsoittoa

Haasteet: Vaatii hiljaa soittamista

Muuta: Pedaali


Ihminen on kukka.. (2) on toinen kukkakappale. Se on variaatio kirjan motosta. Teeman lisäksi tässä versiossa on uusia harmonioita ja kaksiäänisyyttä.


Kvintek (2) Fifths (2)Kvintit (2) (10B/I)


Notaatio: Tarkasti määritellyt säveltasot, tasaisia kahdeksasosia, taukoja

Tekniikat: Perinteistä pianonsoittoa

Haasteet: Eri pituiset kahdeksasosaryhmät vuorottelevat

Muuta: Kvinttien hahmottamista


Kvintit on nopea ja rytmikäs, puhtaista kvinteistä koostuva kappale. Kvintit muodostavat tietyille säveltasoille erimittaisia ryhmiä. jotka liikkuvat kromaattisesti ylös ja alas. Fraseeraus on toteutettu siten, että nuoteissa on yhden palkin alla aina yksi rytminen kokonaisuus. Ryhmissä on kahdesta viiteen ääntä. Kappale on hyvä alku myös vaihtuvien tahtilajien hallintaan.


*(az ifjú ökölvívó derűsebb percei) (the young boxer’s lighter moments)

(nuoren nyrkkeilijän hilpeämmät hetket) (11A/I)


Notaatio: Summittainen

Tekniikat: Nyrkkiklustereita

Haasteet: Vaatii notkeutta ja käsivarren keveyttä

Muuta: Erilaisia kesuuroita ja nyansseja


(nuoren nyrkkeilijän hilpeämmät hetket) soitetaan pelkillä nyrkeillä. Kappale on säkenöivää, rytmikästä ja hauskaa soitettavaa, jossa esittäjältä vaaditaan kissamaista notkeutta ja keveyttä. Kappale soitetaan kevyesti suljetun nyrkin pikkusormen syrjällä. Käsivarsien tulisi olla niin kevyet kuin mahdollista. Kappale vaatii soittajalta jo hyvää käsien painon hallintaa ja, samoin kuin nyrkkeilijältäkin, aivan koko kehon hallintaa.


(álmosan) (sleepily) (unisesti) (11A/I)


Notaatio: Tarkasti määriteltyä ja summittaisia klustereita sekä summittaisia glissandoja

Tekniikat: Tarkasti määriteltyjä kyynärvarsiklustereita, glissandoja, keskeytyviä glissandoja, kämmenklustereita

Haasteet: Hyvin hiljainen äänentaso

Muuta: Pedaali


(unisesti) on nocturno eli yölaulu. Sen maailma on unenomainen. Kappale edellyttää erittäin herkkää soittotapaa. Säveltäjä on kirjoittanut dynamiikaksi jopa pppp. Kädet tuskin koskettavat koskettimia, ne miltei leijuvat ja liitävät ilmassa, aika pysähtyy ja kuulija pidättelee hengitystään..


Arckép (1) Portrait (1)Muotokuva (1) (11B/I)


Notaatio: Tarkat määritellyt säveltasot, a -versio ajallisesti vapaa, b - ja c -versioissa perinteinen notaatio myös rytmisesti

Tekniikat: Perinteistä pianonsoittotekniikkaa

Haasteet: Kaanon, polyfoniaa

Muuta: Samasta kappaleesta kolme eri versiota


Muotokuva (1) on kansanlaulun tyyppinen kappale, jossa vasen seuraa oikeata kättä kaanonissa. Se on sovitettu kolmella eri tavalla (a, b ja c). Kappaleen erilaiset versiot ovat mielenkiintoinen esimerkki siitä, kuinka tarkkaan Kurtág kirjoittaa. Sävyerot niiden välillä ovat todella suuria. Tämä kappale on hyvä tie tutustua eri tapoihin notatoida musiikkia ja miettiä, mikä aiheuttaa eron soinnissa ja ilmaisussa ja miten erot ilmenevät lopullisessa soivassa lopputuloksessa.


*(öt kis zongoradarab) (five little piano pieces) (viisi pientä pianokappaletta) (1B, 12A, 13A/I)


Notaatio: Sekaisin perinteistä ja summittaista notaatiota

Tekniikat: Perinteistä pianonsoittoa, kämmenklustereita, summittaisia ääniä (3), glissando (3)

Haasteet: Soveltuu kaikille

Muuta: Kappaleet voi soittaa erikseen tai sarjana


(viisi pientä pianokappaletta) ovat syntyneet jo ennen Játékokin aikaa. Ne on kirjoitettu György Kurtág juniorille hänen opiskellessaan pianonsoittoa poikavuosinaan Budapestissa. Kurtág sävelsi kappaleet, kun hän huomasi että György junior oli kyllästynyt pianonsoiton opiskeluun ja ainaiseen sonatiini- ja etydi-repertuaariin. Márta Kurtágin kertoman mukaan pianonsoiton opettaja ei kuitenkaan hyväksynyt kappaleita, ja niin ne jäivät odottamaan parempaa vastaanottoa tulevaisuudessa. (Kappaleet ovat 1. Preludi ja valssi in C, 2. Allegro Pesante, 3. Ei nimeä, 4. Comodo ja 5. Presto.) Hengeltään teos on vielä jälki-Bartókia, mutta klustereiden runsas käyttö ja notaatio viittaavat jo tulevaan.


Háromuijas Three-finger PlayKolmen sormen leikki (12B/I)


Notaatio: Perinteinen

Tekniikat: Perinteistä pianonsoittotekniikkaa

Haasteet: Vaatii motoriikkaa ja klaviatuurin hahmottamista

Muuta: Kolmen sormen ryhmiä


Kolmen sormen leikissä käytetään nimensä mukaisesti kolmen sormen ryhmiä. Kappale on rytmikäs. Ensin kolmen äänen ryhmät esiintyvät daktyyleinä mutta sulautuvat lopussa tasaiseksi asteikkokuluksi. Ryhmät ovat aina samanmuotoisia: ne koostuvat kahdesta suuresta sekunnista, joten ääriäänten väliin jää suuri terssi. Tämä kappale on oiva apu intervallien hahmotukseen. Mustat ja valkoiset koskettimet löytävät paikkansa klaviatuurilla. Kappale kehittää kuuntelukykyä. Harjoitukset aukeamalta V/I sopivat tämän kappaleen tueksi.


Galopp Gallop Galoppi (12B/I)


Notaatio: Perinteinen

Tekniikat: Perinteistä pianonsoiton tekniikkaa

Haasteet: Vaatii hieman motorisia taitoja

Muuta: Tanssillista rytmiikkaa


Galoppi on tanssi 1800-luvulta. Se on nopea, tasajakoinen tanssi, joka muistuttaa kotisuomalaista polkkaa. Sana viittaa myös hevosen laukka-askellajiin. Galopissa on käytössä samankaltaiset kolmen sormen ryhmät kuin edellisessäkin kappaleessa. Mutta tällä kertaa sekä intervallit että tahtilajit varioivat. Kappaleessa on suuret nyanssivaihtelut.


Szilaj csárdás Boisterous Csárdás Riehakas csardas (13B/I)


Notaatio: Perinteinen

Tekniikat: Perinteistä pianotekniikkaa, vuorokäsin soitettavia repetitioita

Haasteet: Vaativaa rytmiikkaa, vaihtuvia tahtilajeja

Muuta: Säveltasot helposti löydettävissä, ei isoja hyppyjä


Riehakas csardas on unkarilainen, tulinen ja rytmikäs tanssi. Kappaleessa on repetitioita, joita soitetaan vuorokäsin. Lisäksi siinä on raisua rytmiikkaa ja tahtilajien vaihdoksia. Kappaleessa voi harjoittaa käden käyttämistä suurena vipuna ja painopisteen kohdistamista tarkasti juuri sormenpäähän.


RáncigálósJerking Nykivä (13B/I)


Notaatio: Perinteinen

Tekniikat: Perinteistä pianonsoittotekniikkaa, repetitioita, hyppyjä

Haasteet: Vaatii tarkkuutta silmän ja käden yhteistyössä, käsien ristiinvientiä

Muuta: Paljon hyppyjä


Säveltäjä on antanut tälle kappaleelle nimeksi Nykivä. Siinä, kuten edellisessäkin kappaleessa, on repetitioita, joita soitetaan vuorokäsin. Se riuhtoo ja nykii eri suuntiin klaviatuurilla, vie käsiä ristiin rastiin ja vaihtaa tahtilajia kesken matkan. Kappale on väkivaltainen, mutta lähinnä sisäisesti. Pianoa ei kannata kohdella väkivaltaisesti, koska se vastaa samalla mitalla, hyvin rumalla äänellä.


*Hang és gombóc (1) Sound and Sound-ball Ääni ja pyörykkä (14A/I)


Notaatio: Sekä tarkasti määriteltyjä säveltasoja että summittaisia klustereita, ajallisesti vapaa

Tekniikat: Yksittäisiä ääniä, kämmen- ja nyrkkiklustereita

Haasteet: Soveltuu kaikille

Muuta: Kolme eri versiota


Ääni ja pyörykkä -kappaleen ”äänet” ovat pitkiä yksittäisiä marcato-ääniä, jotka ovat kvinttisuhteessa toisiinsa. Pyörykät ovat klustereita, ja ne artikuloidaan lyhyiksi, pomppiviksi kuin pallo. Kappaleesta on taas kolme versiota, a, b ja c. Ne erottuvat toisistaan erilaisen ajankäytön suhteen. Ensimmäinen on kirjoitettu kurtáglaisittain käyttämällä fermaattitaukoja ja yksinkertaistettuja aika-arvoja. Toinen, b-versio, on kirjoitettu perinteisemmällä nuotinnuksella ja kolmijakoiseksi, mutta siinäkin tahtiviivat on merkitty katkoviivoin, kuin viitteellisiksi. Viimeinen, c-versio, on kirjoitettu täysin perinteisellä nuotinnuksella ja yllättäen nelijakoiseksi. Oppilaiden kanssa onkin mielenkiintoista etsiä pieniä eroja, joita kappaleen eri versioissa on. On myös jännittävää huomata, kuinka tarkkaa soittoa tarvitaan eroavaisuuksien esiin saamiseen ja kuinka erilaisilta eri versiot lopulta kuulostavatkaan.


Szomorú felhangok Melancholic Overtones Surumieliset yläsävelet (14B/I)


Notaatio: Tarkasti määritellyt säveltasot, ajallisesti vapaa

Tekniikat: Perinteistä pianonsoittotekniikkaa

Haasteet: Laaja ambitus, isoja hyppyjä

Muuta: Paljon artikulaatiomerkintöjä


Surumieliset yläsävelet liittyy yläsävelkappaleiden joukkoon. Siinä vasemman käden kromaattinen klusteri soitetaan mykkänä alas ja pidetään alhaalla koko kappaleen ajan. Oikea käsi soittaa lyhyitä fragmentaarisia eleitä vasemman käden äänien resonoidessa sympaattisesti. Näin syntyy yllättävä sointikenttä, jossa sekoittuvat vasemman käden harmonia ja oikean käden melodian katkelmat.


Kis korál Little Chorale Pieni koraali (14B/I)


Notaatio: Tarkasti määritellyt säveltasot, ajallisesti vapaa

Tekniikat: Perinteistä pianonsoittotekniikkaa, pariääniä

Haasteet: Molemmilla käsillä eri etumerkintä, toinen soittaa mustilta, toinen valkoisilta

Muuta: Mahdollisuus soittaa myös lopusta alkuun


Pieni koraali voidaan soittaa myös lopusta alkuun, rapuliikkeenä. Takaperin soitettaessa tulisi noudattaa alkuperäisiä nyanssi- ja artikulaatio-ohjeita ja aika-arvoja. Kappaleessa on toinen käsi mustilla ja toinen valkoisilla koskettimilla. Puolivälissä käsien osat vaihtuvat.


Virág az ember…(3) Flowers We Are, Frail Flowers…(3) Ihminen on kukka... (3) (14B/I)


Notaatio: Tarkasti määritellyt säveltasot, ajallisesti vapaa

Tekniikat: Perinteistä pianonsoittotekniikkaa

Haasteet: Sointuja, käsien ristiinvientiä

Muuta: Paljon mustilla koskettimilla


Ihminen on kukka.. (3). tuo uuden lisän Játékokin kukkakimppuun. Tämän kukkalaulun erityisvärin luo alun parlando–rubato-kuviointi mustilla koskettimilla, mikä viittaa h-duuriin. Sitten kimppu avautuu laajenevalla klusterilla ja päättyy puhtaisiin kvintteihin, kuin kuihtuen ja samalla puhdistuen.


*Hang és gombóc (2) Sound and Sound-ball (2) Ääni ja pyörykkä (2) (15A/I)


Notaatio: Sekä tarkasti määriteltyjä säveltasoja että summittaista notaatiota

Tekniikat: Kämmenklustereita ja yksittäisiä ääniä

Haasteet: Soveltuu kaikille

Muuta: Käsien ristiinvientiä


Toisen Ääni ja pyörykkä -kappaleen äänet ovat jälleen pitkiä, yksittäisiä marcato-ääniä ja pyörykät edelleen klustereita, jotka pomppivat yksittäisten äänien ympärillä. Kappaleessa klusterit soitetaan usein molemmilla käsillä yhtä aikaa. Tämä on hyvä kappale avaamaan liikeratoja ja lisäämään käsivarsien liikkuvuutta. Toisaalta se myös auttaa löytämään tasapainoista istumista, koska käsien täytyy olla liikkeessä koko ajan.


*Sarabande (15B/I)


Notaatio: Tarkasti määritellyt säveltasot, ajallisesti vapaa

Tekniikat: Perinteistä pianonsoittotekniikkaa

Haasteet: Yksiääninen melodia, joka jakaantuu käsien välille

Muuta: Pedaali


Sarabande on yksiääninen melodinen kappale, josta on olemassa myös kahden pianon versio Játékokin osassa 4. Kappale tuntuu ajelehtivan ikään kuin etsien rytmistä hahmoa, joka muistuttaisi edes etäisesti sarabanden rytmiä. Tutustuminen kahden pianon versioon saattaa auttaa löytämään tanssipoljentoa, joka tähän kappaleeseen on kätkeytynyt. Kappale on kuin mieleen hajonnut muisto Sarabandesta, jota soittaja yrittää palauttaa mieleen mutta joka löytyy vain hauraina palasina.


Tölcsérjáték (2) Out and In (2) Tötteröleikki (2) (15B/I)


Notaatio: Perinteinen

Tekniikat: Perinteistä pianonsoittotekniikkaa

Haasteet: Legatosoittoa

Muuta: Symmetriaa


Tötteröleikki (2) esittelee erilaisia intervalleja suhteessa yksiviivaiseen d:hen. Se opettaa hyvää legaton hallintaa sekä auttaa intervallien hahmottamisessa. Musiikillinen ajatus on kysymys ja vastaus. Ensin kappale ”avautuu” eli fraasit kasvavat, ja sitten se ”sulkeutuu” eli fraasit vastaavasti pienenevät.


*(scherzando) (leikkisästi) (16A/I)


Notaatio: Summittainen

Tekniikat: Kämmen- ja kyynärvarsiklustereita ja glissandoja

Haasteet: Soveltuu kaikille

Muuta: Voi soittaa seisaaltaan, sukkien käyttö käsissä mahdollista


(Leikkisästi) soveltuu myös aivan pienimmille pianisteille. Siinä vaihtelevat kämmen- ja kyynärvarsiklusterit sekä glissandot. On tärkeää yrittää löytää kappaleelle ja soittajalle yhteinen rytmi, joka palvelee leikkisää tunnelmaa. Scherzando saa erilaisen toteutuksen sen mukaan, onko kyseessä kuusivuotias, juuri ja juuri pianotuolille yltävä pikkupianisti vaiko konserttilavoja kiertävä konkari.


Kvintes-kvartos tenyeres Fifths and Fourths and Palm Strokes Kvinttejä, kvartteja ja kämmenklustereita (16A/I)


Notaatio: Sekä tarkasti määriteltyjä säveltasoja että summittaisia klustereita. Ajallisesti vapaa

Tekniikat: Pariääniä, kämmenklustereita

Haasteet: Soveltuu kaikille

Muuta: Käsien ristiinvientiä


Kvinttejä, kvartteja ja kämmenklustereita -kappaleen sisältö ilmenee sen nimestä. Tunnelma on raisu, ja säveltäjä pyytääkin soittamaan vauhdikkaasti ja kovaa. Kappaleessa on paljon erilaisia aksentteja. Käsien liikeradat menevät ristiin rastiin ja ylittävät kehon keskiviivan.


(Hommage à Beethoven) (Kunnianosoitus Beethovenille) (16B/I)


Notaatio: Tarkasti määritellyt säveltasot, ajallisesti joustava

Tekniikat: Klustereita ja perinteistä pianonsoittotekniikkaa

Haasteet: Legatosoiton ja klustereiden yhdistäminen vaatii eriytynyttä sormitekniikkaa

Muuta: Pedaali


Kunnianosoitus Beethovenille on saanut tempomerkinnäkseen Adagio Cantabile. Tämä viittaa mielestäni Beethovenin suuriin hitaisiin osiin, esimerkiksi pianosonaateissa. Niistä on tähän kappaleeseen tullut erityistä sitkeyttä ja raskautta. Poljento on kahdeksasosissa, jotka on ryhmitetty siten, että ryhmässä on niitä laskeva määrä: 5, 4, 3, 2 ja 1. Beethovenin soittajalla on haaste pitää periksi antamaton intensiteetti yllä. Tässä kappaleessa intensiteetti on helpompi ylläpitää, koska sitä tarvitaan vain lyhyen hetken verran. Kappale antaa nuorelle soittajalle tärkeän kokemuksen siitä, mikä musiikillinen rikkaus saattaa olla kohdattavissa, jos vain jaksaa paneutua soittamiseen ja opiskella riittävästi.

 

Felhangjáték (2) Playing with Overtones (2) Leikkiä yläsävelillä (2) (16B/I)


Notaatio: Tarkasti määritellyt säveltasot, ajallisesti vapaa

Tekniikat: Perinteistä pianonsoittotekniikkaa

Haasteet: Paljon tarkkuutta vaativia hyppyjä

Muuta: Mykät äänet vaihtuvat kädestä toiseen


Leikkiä yläsävelillä (2) on haastava kappale, koska se vaatii soittajalta tarkkaa ja notkeaa tekniikkaa: nopeutta käsien ristiin viennissä ja nopeasti muuttuvien nyanssien ja artikulaatiotapojen hallintaa. Kappaleessa on yhden mykän äänten lisäksi yksittäisiä aksentoituja ääniä sekä kahden ja kolmen äänen eleitä. Mykkää ääntä vaihdellaan kesken kappaleen kädeltä toiselle. Tunnelma on oikullinen.


*Háromnegyed –álomban Falling Asleep Miltei unessa (17A/I)


Notaatio: Sekä tarkasti määriteltyjä säveltasoja että summittaisia klustereita. Ajallisesti vapaa

Tekniikat: Perinteistä pianonsoittotekniikkaa ja klustereita

Haasteet: Soveltuu kaikille

Muuta: Kaikupedaali ja una corda ad libitum


Miltei unessa on lumoavaa hiljaisuuden musiikkia. Aluksi soitetaan kämmenklusteriketju läpi koko klaviatuurin, äärimmäisen hiljaisessa nyanssissa (nyanssimerkintänä ppppp, siis tuskin kuuluvaa ääntä). Tämän ketjun lomasta soitetaan hyvin ilmeikäs parlando–rubato-melodia. Kappale on tunnelmaltaan miltei harras.


*Skála egytől-nyolcig Scale from One to Eight Skaala yhdestä kahdeksaan (17A/I)


Notaatio: Tarkasti määritellyt säveltasot, ajallisesti vapaa

Tekniikat: Tarkasti määriteltyjä kämmenklustereita

Haasteet: Soveltuu kaikille

Muuta: Klusterit voi soittaa myös viidellä sormella


Skaala yhdestä kahdeksaan -teoksessa soitetaan tarkasti määriteltyjä kvintti-klustereita valkoisilta koskettimilta. Ne on ryhmitelty kasvavin ryhmiin, joissa on ensin yksi, sitten kaksi, sitten kolme jne. klusteria. Soittotapavaihtoehtoja on useita: viidellä sormella, kämmenellä ja nyrkillä.


Csomók(1) Knots (1) Solmuja (1) (17B/I)


Notaatio: Tarkasti määritellyt säveltasot, ajallisesti vapaa

Tekniikat: Perinteistä pianonsoittotekniikkaa

Haasteet: Soveltuu kaikille

Muuta: Kahden oktaavin alueella


Solmuja on kappale, jota Kurtág soittaa itse usein konserteissaan. Solmut ovat sävelkimppuja. Kappale on leikkisä, ja siinä voi muunnella taukojen pituuksia ja näin painottaa sanottavaansa aina eri tavoin.


Virág az ember… (4a,b) Flowers We Are, Frail Flowers… (4a, b)Ihminen on kukka… (4a,b) (17B/I)


Notaatio: Tarkasti määritellyt säveltasot, ajallisesti vapaa

Tekniikat: Perinteistä pianosoittotekniikkaa

Haasteet: Isoja hyppyjä, käsien ristiinvientiä mutta rauhallinen tempo

Muuta: Pedaali


Ihminen on kukka… (4a,b) tuo kukkakimppuun taas lisää kukkia. Nämä kaksi kukkalaulua ovat variaatioita toisistaan. Ensimmäinen, (a), on laveampi versio, jossa harmoniat hajoavat eri puolille klaviatuuria sekä paikassa että ajassa. Jälkimmäinen versio on askeettisempi. Siinä lopun harmonia soi vakavammin, kohtalokkaammin.


Dallam fordulatokkalMeandering Tune Kiemurteleva sävelmä (18A/I)


Nelikätinen pianokappale


Notaatio: Tarkasti määritellyt säveltasot, ajallisesti vapaa,

Tekniikat: Tarkasti määriteltyjä klustereita (secondo), melodia unisonossa (primo)

Haasteet: Nelikätinen, vaatii reagointia partnerin soittoon

Muuta: Soittajat soittavat ajallisesti lomittain, heidän pitää seurata toistensa soittoa


Kiemurteleva sävelmä on nelikätinen pianokappale. Siinä, kuten useassa muussakin Kurtágin nelikätisessä pianokappaleessa ei ole olennaista soittaa hyvin yhteen metrisessä mielessä. Tärkeätä on reagoida siihen, mitä toinen soittaa, ja saada näin erilaiset tekstuurit kommunikoimaan keskenään. Primo soittaa cantabile-melodiaa mustilla koskettimilla. Melodia koostuu kahdesta kolmen äänen kysyvästä eleestä ja pidemmästä vastauksesta. Tyyli on perinteinen unkarilainen parlando–rubato. Secondo soittaa vuorostaan hyvin rytmistä, bartókmaista kuviota, jossa vuorottelevat kolmi- ja kaksijakoiset rytmit. Tekstuuri sisältää tarkasti määriteltyjä klustereita valkoisilta koskettimilta.


MadarasTwittering Linnunliverrystä (18B/I)


Nelikätinen pianokappale


Notaatio: Tarkasti määritellyt säveltasot, ajallisesti vapaa

Tekniikat: Perinteistä pianonsoittotekniikkaa

Haasteet: Oman ajankäytön pitäminen, vaikka toinen soittaja soittaa erilaista materiaalia

Muuta: Pedaali


Linnunliverrystä on nelikätinen pianokappale, jonka molemmat osuudet voi soittaa myös itsenäisinä pianokappaleina. Primo soittaa lintumaista yhden äänen jankkaavaa melodiaa. Se on aivan mainio fraseerausharjoitus. Tärkeää on löytää yksiääniselle melodialle mieli ja järkevä tapa fraseerata, jotta se tulee ymmärretyksi. Secondo vuorostaan soittaa oikuttelevaa, linnunlaulumaista logiikkaa sisältävää fragmenttien virtaa. Tästä tulee todella mieleen mustarastas, joka laulaa ihmeellisen kauniisti eikä koskaan aivan samalla tavalla. Molemmilla soittajilla on oma temponsa, ja loppuun päädytään, kun primo soittaa osuutensa.


*Veszekedés (1) Quarrelling (1) Riitelyä (1) (19A/I)


Notaatio: Summittainen

Tekniikat: Keskeytyviä ja pitkiä glissandoja, Kämmen-, nyrkki- ja kyynärvarsiklustereita

Haasteet: Soveltuu kaikille

Muuta: Pedaali, voi soittaa sukat kädessä


Riitelyä (1) on hurja kappale, jossa on käytössä katkeavien glissandojen lisäksi erilaisia klustereita. Glissandot syöksyvät eri suuntiin, voimavaihtelut ovat äkillisiä ja rajuja. Tässä kappaleessa tulee klaviatuuri valloitetuksi pelkoa tuntematta. Sukat käteen, jos sormet eivät kestä glissando-soittoa ilman.


*Némajáték  (Veszekedés 2) Dumb-show (Quarrelling 2)Mykkäpeli (Riitelyä 2) (19A/I)


Notaatio: Kolme tarkkaa säveltasoa, muuten summittainen notaatio

Tekniikat: Yksittäisiä ääniä, glissandoja ja kämmenklustereita

Haasteet: Soveltuu kaikille

Muuta: Soitetaan pantomiimina, ilman ääntä, voi soittaa sukat kädessä


Mykkäpeli (Riitelyä) -kappaleessa ääni on mykistetty ja koko kappale soitetaan pantomiimina. Tunnelma on kuin painajaisunessa, jossa yrittää huutaa apua mutta ääntä ei vain synny. Teos on täynnä tukahdutettua epätoivoa. Soittajan kannattaa käyttää hyväkseen outoutta, joka sisältyy siihen, että ääntä ei synny. Taukojen oikea ajoittaminen on erityisen tärkeätä, jotta jännite ja odottava ”mitähän seuraavaksi tulee…” -tunnelma säilyisi.


MikrorondoMicro-rondo Mikrorondo (19B/I)


Notaatio: Tarkasti määritellyt säveltasot. Sekä vapaata että tarkkaa ajallista notaatiota

Tekniikat: Perinteistä pianonsoittoa

Haasteet: Kahdeksasosaryhmien soitto vaativaa

Muuta: Nuottikuvassa on toistuva materiaali osoitettu kirjainyhdistelmien avulla


Pieni rondo on rondomuotoinen kappale, joka rakentuu kaksiosaiselle toistuvalle materiaalille (a ja b) sekä väliin sijoittuville uusille materiaaleille. Siitä soitetaan vaihdellen joko ensimmäinen puoli (a), jälkimmäinen puoli (b) tai kokonaan (ab). Puoliskot on kirjoitettu symmetrisiksi. Rytmi on molemmissa puoliskoissa sama, mutta äänet ovat peilimäisesti ryhmitellyt. Toistuva materiaali on kirjoitettu nuotteihin vain alussa, myöhemmillä esiintymiskerroilla se on merkitty kirjaimin, vaihdellen joko a, b, ab, tai ba. Se soitetaan unkarilaisittain parlando–rubatona, siis vapaasti, mutta välissä tulevat uudet aiheet ovat aina hyvin giusto, rytmisesti tarkkoja.


Hommage à LigetiKunnianosoitus Ligetille (20A/I)


Notaatio: Tarkasti määritellyt säveltasot, ajallisesti vapaa

Tekniikat: Tarkasti määriteltyjä kyynärvarsiklustereita, kämmenklustereita, mykkiä klustereita ja sointuja

Haasteet: Legatositominen soivasta mykkään klusteriin vaatii huolellista pedaalinkäyttöä

Muuta: Pedaali


ı on omistettu edesmenneelle unkarilaiselle säveltäjälle György Ligetille, joka oli Kurtágin hyvä ystävä, kollega ja opiskelutoveri. Tässä kappaleessa klusterit soivat monessa kerroksessa: käsivarsiklusterin alta avautuu tarkasti määriteltyjä klustereita legato-pedaalin avulla. Soinnillinen maailma on avara ja nyanssien käyttö äärimmäistä.


Oldalgó tenyerekSliding Palms Kämmenet luikkivat tiehensä (20A/I)


Notaatio: Sekä tarkasti määriteltyjä että summittaisia säveltasoja. Ajallisesti vapaa

Tekniikat: Liukuvia klusteriketjuja, summittaisia kämmenklustereita

Haasteet: Soveltuu kaikille

Muuta: Paljon äkkinäisiä nyanssivaihteluita


Kämmenet luikkivat tiehensä upottaa soittajan, jos mahdollista, vieläkin syvemmälle koskettimistoon kuin edellinen kappale. Siinä soitetaan hyvin lähekkäisiä klustereita niin, että musiikki tuntuu liukuvan eteenpäin. Jokainen sointu soitetaan pyrkien pitämään kämmen kiinni koskettimistossa. Rauhallinen tempo auttaa etsimään pyydettyjä voimavaihteluita.


Verés Beating Selkäsauna (20B/I)


Notaatio: Tarkasti määritellyt säveltasot, ajallisesti vapaa

Tekniikat: Perinteistä pianonsoittotekniikkaa

Haasteet: Soveltuu kaikille

Muuta: Paljon erilaisia taukoja


Selkäsauna on ainoastaan kolmea ääntä käyttävä kappale, jossa käydään kiistaa, raivotaan, nälvitään ja suostutellaan. Siinä voi päästää mielikuvituksensa valloilleen ja leikitellä pienillä eroavaisuuksilla. Kappaleesta on olemassa myös nelikätinen versio (Játékok, osa 8 s.16-17).


Hommage à Csajkovszkij Kunnianosoitus Tšaikovskille (21A+B/I)


Notaatio: Summittainen

Tekniikat: Summittaisia kämmenklustereita, glissandoja, kaksoiskyynärvarsiklusteri

Haasteet: Soveltuu kaikille, vaatii laajoja liikeratoja

Muuta: Erittäin vapauttava kappale


Kunnianosoitus Tšaikovskille on saanut inspiraationsa Tšaikovskin b-molli -pianokonserton soolo-osuuden alkutahtien akordeista. Tässä kappaleessa Des-duuriakordit on korvattu klustereilla. Näin vauhdin ja äänen hurma on mahdollinen kaikenkokoisille soittajille. Glissandot soitetaan yhtä aikaa molemmilla käsillä niin, että toinen käsi soittaa mustilta ja toinen valkoisilta koskettimilta. Glissandot syöksyvät klaviatuurin päästä päähän, keskeltä eri suuntiin ja ääripäistä keskelle. Välillä poimitaan forteklustereita klaviatuurin äärimmäisistä päistä. Kappaleen esitysohjeeksi on annettu ’hurjistuneesti’, ja se on täynnä soittamisen ja liikkeen riemua.


Hommage à Eötvös PéterKunnianosoitus Péter Eötvösille (22A+B/I)


Notaatio: Summittainen

Tekniikat: Summittaisia kämmenklustereita

Haasteet: Monenlaisia kahdeksasosien ryhmityksiä erilaisilla tahdinosilla

Muuta: Katkoviivoilla merkittyjä tahtiviivoja kannattaa käyttää avuksi musiikkia jäsennettäessä


Kunnianosoitus Péter Eötvösille -kappaleessa on ainoastaan kämmenklustereita, ryhmitettynä eri tavoin.  Esitysohjeiksi on annettu elastisesti, mutta ei liian nopeasti. Kappale leikittelee tauoilla ja ryhmityksillä, oikuttelevasti. Se sisältää paljon hyppyjä ja tarkkoja nyansseja.


Hommage à Paganini (la nuova campanella) Kunnianosoitus Paganinille (uusi campanella) (23/I)


Notaatio: Summittainen

Tekniikat: Summittaisia kämmenklustereita, liukuvia klusteriketjuja

Haasteet: Vaativa: leggerissimo, prestissimo, ppp

Muuta: Virtuoosinen


Kappale on kunnianosoitus Paganinille, legendaariselle viuluvirtuoosille ja säveltäjälle. Alaotsikkona on ”uusi campanella”, kunnianosoituksena kuuluisalle viuluteokselle La Campanella. Kappale sisältää nopeaa ja keveää tekstuuria, joka on vaativaa soitettavaa: klustereita nopeasti ja hiljaa. Esitysmerkintänä on leggerissimo, quasi staccato. Kappale sisältää nopeita nyanssinvaidoksia, hyppyjä ja katoamisen kaukaisuuteen accelerandon ja diminuendon kera.


Előtanulmányok a HoquetushozPreliminary Exercises to the Hoquetus Valmistavia harjoituksia Hoketukselle (24A/I)


Nelikätinen kappale


Notaatio: Tarkasti määritellyt säveltasot, tasaisia kahdeksasosia, taukoja

Tekniikat: Perinteistä pianonsoittotekniikkaa, vuorokäsin soittoa partnerin kanssa

Haasteet: Kamarimusiikillinen, vaatii koko tekstuurin tuntemusta

Muuta: Harjoitus


Valmistavia harjoituksia seuraavan sivun Hoketus-kappaleelle. Nämä ovat nelikätisiä harjoituksia, joissa opetellaan jatkamaan toisen aloittamia aiheita sujuvasti ja soittamaan kokonaisuuksia niin, että tekstuuri muodostuu soittajien yhdessä soittamista repliikeistä. Soittajat täydentävät toistensa tekstuuria vuorotellen. Harjoitukset on kirjoitettu neljälle viivastolle, ja aiheet kulkevat viivastolta toiselle. Esimerkiksi neljän äänen ryhmä saattaa olla kirjoitettu niin, että ensimmäisen äänen soittaa primon oikea käsi, toisen secondon oikea, kolmannen primon vasen ja neljännen secondon vasen. Kurtágin nelikätiset kappaleet erottuvat perinteisemmistä kappaleista juuri siinä, että kädet ja soittajat sekoittuvat niin, etteivät he taida enää itsekään erottaa, kumpi soittaa mitäkin. Tämä johdattaa heidät yhteissoiton maailmaan, jossa ei ole kyse siitä, että soitetaan yhtä aikaa vaan siitä, että soitetaan yhdessä.


Hoquetus Hoketus (24B/I)


Nelikätinen kappale


Notaatio: Tarkasti määritellyt säveltasot, taukoja

Tekniikat: Perinteistä pianonsoittotekniikkaa, vuorokäsin soittoa partnerin kanssa

Haasteet: Kamarimusiikillinen, vaatii koko tekstuurin tuntemusta

Muuta: Paljon taukoja, ajoitukset tärkeitä


Hoketus on keskiaikainen sävellystyyli. Yksi ainoa melodialinja jakaantuu kahden äänen kesken. Tässä hoketuksessa soittaja vaihtuu miltei joka äänellä. Siksi suosittelen soittamaan harjoitukset ennen tätä kappaletta. Kappaletta voisi harjoitella myös niin, että ensin molemmat soittajat opettelevat sanomaan rytmitavuilla ja laulamaan ryhmät kokonaisuudessaan, sitten taputtamaan ne kokonaisuudessaan (pianon kannen päällä on hyvä taputtaa, käsi pysyy soittoasennossa). Seuraavaksi sama tehdään yhdessä. Sitten voisi siirtyä sanomaan rytmitavuina ja taputtamaan stemmoja vuorotellen, niin kuin nuotissa on. Ja vähitellen, taidon varmistuessa, siirrytään vasta soittamaan.


Örökmozgó (talált tárgy)Perpetuum Mobile (objet trouvé) Ikiliikkuja (löytötavara) (25A+B/I)


Notaatio: Glissandoja, ajallisesti vapaa

Tekniikat: Tarkasti määriteltyjä glissandoja

Haasteet: Vaatii hyvää laajojen liikeratojen hallintaa ja saumatonta silmä–käsi -koordinaatiota

Muuta: Kaikupedaali, una corda ad libitum


Ikiliikkuja (löytötavara) on tarkasti notatoitu versio kappaleesta, joka koostuu vain glissandoista. Legato-glissandojen kääntymispaikat on määritelty tarkasti. Kääntymispaikkojen äänet muodostavat kvarttiketjun valkoisilla koskettimilla. Kvarttisointu jää soimaan aaltojen välistä ja tuo kappaleelle uudenlaisen värin, uuden harmonian.…és mégegyszer: Virág az ember……and once more: Flowers we are… …ja vielä kerran: Ihminen on kukka… (25/1)

Notaatio: Tarkasti määritellyt säveltasot, ajallisesti vapaa

Tekniikat: Perinteistä pianonsoittoa

Haasteet: Soveltuu kaikille

Muuta: Askeettinen, ilmaisullisesti haastava


Kirja sulkeutuu mottokappaleella: vielä yksi uusi versio. Tässä versiossa keskitytään kuuntelemaan katoavaa ääntä ja sen varjosta nousevaa haurasta muistumaa viime kesän viimeisestä kukasta.jatekok_1_kirja.html
jatekok_2_kirja.html
 
 

Játékok: Ensimmäisen kirjan kappaleet