JÁTÉKOK     |      IMPROVISAATIOT     |      PIANOJUMPPAA      |      RAPORTTI  

Sisällys     |     Tausta    |     Kirjat     |     Notaatio   |     Soittotavat     |     Videot     |     Valokuvat     |     Näkökulmia

 

Játékok: Ensimmäinen kirja

Ensimmäinen kirja


Alussa on motto:

Esimerkki 1. Motto ensimmäisen kirjan ensimmäiseltä aukeamalta. © Editio Musica Budapest. Julkaistu kustantajan luvalla.
Játékokin ensimmäisen kirjan motto on kahdeksan äänen fraasi, jonka teksti on Virág, virág az ember (suom. Ihminen on kukka, vain kukka). Tämä motto muistuttaa ajatuksesta, joka on voimakkaasti läsnä Kurtágin tuotannossa. Ihmisen elämä on hauras ja katoava, mutta kaunis. Samanlaista on musiikki, se syntyy hetkessä ja on läsnä vain ohikiitävän hetken. Kokemuksesta jää vain muistijälki ihmisen mieleen. Se tosin saattaa olla niin väkevä, että sitä kantaa mukanaan vuosikymmeniä.


Kartta ja peruselementit

Kirjan ensimmäisen aukeaman vasemmanpuoleinen sivu sisältää moton lisäksi “kartan”, jossa nuottiviivastolla on tavallisten viivastojen lisäksi punaisia viivoja kvintin välein (Katso Esimerkki 2.).


Esimerkki 2.
Játékokin kartta pyrkii punaisten viivojen avulla visualisoimaan etäisyyksiä myös normaalin nuottiviivaston ulkopuolella. © Editio Musica Budapest. Julkaistu kustantajan luvalla.


Ylimääräisten viivojen tarkoitus on auttaa soittajaa etäisyyksien hahmottamisessa klaviatuurilla. Tämä merkintätapa on läsnä vain ensimmäisessä kirjassa, myöhemmin säveltäjä luopui ajatuksesta.


Kartan jälkeen 1. kirjassa esitellään ne musiikilliset materiaalit ja soittotavat, joita säveltäjä tulee käyttämään kappaleissaan. Materiaaliesittelyiden jälkeen kirja sisältää laajalti harjoituksia näistä uudenlaisista soittotavoista ja musiikillisista soluista.Esimerkki 3. Peruselementtien esittely.© Editio Musica Budapest. Julkaistu kustantajan luvalla.


Peruselementtejä säveltäjä on valinnut tähän yhteyteen viisi:


 1. A.glissandot

 2. B.kyynärvarsiklusterit

 3. C.kämmenklusterit

 4. D.äänet ilman tarkasti määriteltyä sävelkorkeutta

 5. E.kaikki klaviatuurin C-äänet (esimerkkinä tarkasti määritellystä sävelkorkeudesta).


Alaviitteessä säveltäjä neuvoo harjoittelemaan peruselementtejä seuraavasti:

 1. 1.seisoaltaan ja kävellen

 2. 2.istuen, soittaen klaviatuurilta ilman ääntä (kuin pantomiimina)

 3. 3.istuen ja soittaen siten, että tulee ääni.


Ja lisäksi vielä:


 1. 4.samalla kädellä kaikki

 2. 5.vaihtaen käsiä parin kolmen äänen/elementin välein

 3. 6.vaihtamalla käsiä joka äänen/elementin välissä.


Harjoitukset


Aukeamalta II eteenpäin säveltäjä esittelee soittotapoja tarkemmin. Hän esittelee myös harjoituksia, jotka auttavat omaksumaan näitä uudenlaisia tapoja käsitellä instrumenttia. Harjoitukset ovat hauskoja ja hyödyllisiä ja niitä voi tarpeen tullen muunnella omiin tarkoituksiinsa sopiviksi. Harjoituksien avulla tehdään koko klaviatuuri tutuksi monesta näkökulmasta. Näistä harjoituksista voi saada hyviä ideoita myös improvisoinnin pohjaksi. Harjoituksissa Kurtág esittelee ne perussolut, joista kappaleet rakentuvat.
Esimerkki 4. Kaksi käsivarsiklusteriharjoitusta. © Editio Musica Budapest. Julkaistu kustantajan luvalla.


Aukeamilla III -IX harjoitukset jatkuvat siten, että A-sivu sisältää aiheesta klusteriversion ja B-sivu tarkasti notatoidun version. Tämä idea jatkuu väljästi läpi ensimmäisen kirjan. Esimerkeissä 5 ja 6 on esitelty tätä ideaa.
Esimerkki 5. Klusteriversio harjoituksesta, jossa pyritään hahmottamaan klaviatuurin oktaavialoja. © Editio Musica Budapest. Julkaistu kustantajan luvalla.Esimerkki 6. Tarkasti notatoitu versio edellisen esimerkin harjoituksesta. © Editio Musica Budapest. Julkaistu kustantajan luvalla.

jatekok_esipuhe.html
jatekok_1_kirja_kappaleet.html